Ny E6 over Gaulfossen gir færre bruer over Gaula?

Dette må være feil!

Ei bru over Gaulfossen gir ikke færre kryssinger av Gaula, mener Ingvar Ree.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Ingvar Ree

Har gjentatte ganger lest i lokalavisene at Nye Veier hevder at ei bru over Gaulfossen gir færre kryssinger av Gaula. Dette må være feil!

Spørsmålet er om vi vil ofre Gaulfossgjelet for å få ei kortere bru enn den som er planlagt ved Sandbrauta/Røskaft søndre.

Den foreslåtte traseen på Hovin vil nødvendigvis kreve bruer over Gaua og Gammelelva ved Rønningen med de kostnader det medfører - om det er bare penger det gjelder.


Borer i ny E6-linje på Hovin

Norconsult undersøker grunnforholdene i foreslått E6-trasé.Jeg henstiller til alle instanser om å gå imot dette veiprosjektet!

Veiprosjektet foreslått gjennom gårdstunet på Rønningen gård, med bru over Gaulfossen, bryter fullstendig med disse verdiene.