Ny E6-trasé: Om å tale makta midt imot

Vi er mange med et hjerte for Hovin og Gauldalen som hjelper de folkevalgte fram.

Asbjørn Fra Medalhus var ikke redd for å svare kongen på Frostatinget. (Fra Snorres kongesoger) 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Innlegg skrevet av Tor Ole Ree

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. (Nye Veier AS på selskapets nettsider).

Tor Ole Ree  Foto: John Lerli

 

Eva Nordlund, kommentator i Nationen, bruker 16. november 2020 disse formuleringene: «Demokratiet dyttes bort for å få fram nye veier så raskt og billig som mulig. Nye Veier AS har den fordelen at de skal bygge «mest mulig vei for pengene», og ikke stå til ansvar overfor velgerne – for alt fra nedbygging av matjord til naturmangfold og vernede kulturlandskap.

Det er fortsatt ordførerne og kommunepolitikerne som må stå til ansvar, fordi de fortsatt har en lillefinger med i prosessen.»


Nye Veier skal ha åpent møte om den nye E6-linja på Hovin

Det statlige selskapet bebuder informasjonsmøte i løpet av april.

 

Så noen måneder senere, 1. mars 2021. Som lyn fra klar himmel får hovinsbygg en ny trasé slengt i fanget.

Nye Veier jager på for å få et planprogram vedtatt i løpet av uker.

Neste etappe er detaljregulering og konsekvensutredning i hui og hast før et forventet klarsignal fra kommunepolitikerne. Da er alt klappet og klart til å gå løs på gård og grunn, flere hjem, nærmiljø, naturmangfold, biotoper og et karakteristisk landskap i Gauldalen. I Sagabygda!

Var det noen som sa «minus kostnad?»


Jeg vil fortsatt skue nedover en våryr elv gjennom Gaulfossen - uten at betongen henger over panoramaet.

Sangen fra fortiden - framskrittet over Gaulfossen

Jeg håper jeg slipper å leve på minnene om den vakre fuglesangen fra elveskogen. En sang også framtiden må få ta del i.

 

Det er er prinsipp i norsk demokrati: Den enkelte og grupper har rett til å kunne delta i, og påvirke, utrednings- og beslutningsprosesser. Ja, det er helt sentralt for å fremme helse, trivsel og tilhørighet.

Nye Veiers lansering av ny trasé var katastrofal og respektløs. Planene er vanvidd selv om de velsignes av samferdselsministeren i klimaets navn.


 

Til sjuende og sist blir det kommunestyrerepresentantene som må stå imot og vise til traseen som ble vedtatt allerede i 2016.

Spørsmålet er om de har mot til snakke makta midt imot, slik Rolv Hallvardson på Lynge gjorde mot den den danske lensherren og før ham Asbjørn fra Medalhus i den stolte sagatid.

Vi er mange med et hjerte for Hovin og Gauldalen som hjelper de folkevalgte fram.


- Ett år med søvnløse netter

Familie på fire fikk sjokk da de plutselig fikk beskjed om at huset måtte rives.

 

Formannskapet vil ikke dra på E6-befaring

E6-berørte på Hovin inviterte Melhus formannskap på befaring i håp om at politikerne straks sier nei til den nye E6-linja.

 


Statsråden om ny E6-linje: - Kan ha store positive effekter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsvarer den nye E6-linja Nye Veier har lagt fram for Hovin.