Mat er viktig for trivselen blant eldre

- Vi er opptatt av å følge opp prinsippene i kvalitetsreformen i Leve hele livet, hvor måltid og matglede står sentralt, skriver kommunalsjef i Midtre Gauldal, Svein Olav Johnsen i dette innlegget.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør og vi opplever at det gjøres et godt arbeid i kommunen om å tilby ernæringsrik og god mat til våre brukere, skriver kommunalsjef Svein Olav Johnsen i innlegget.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning


Innlegg skrevet av Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd, Midtre Gauldal kommune


Innlegget er et svar på Svein Otto Nilsens debattinnlegg "Mat er viktig for trivselen blant eldre også i Gauldalen"


Midtre Gauldal kommune har bygd et nytt og moderne storkjøkken med beliggenhet knyttet til sykehjemmet på Støren. Storkjøkkenet lager den varmmaten det er behov for til beboere på sykehjemmet, bo - og dagsentrene og hjemmeboende som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Vi er opptatt av å følge opp prinsippene i kvalitetsreformen i Leve hele livet, hvor måltid og matglede står sentralt. I den forbindelse hadde vi besøk av matgledekorpset for å få innspill og tanker rundt måten vi jobber på. Vi har fått gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør og vi opplever at det gjøres et godt arbeid i kommunen om å tilby ernæringsrik og god mat til våre brukere.

Ved Singsås bo- og dagsenter har det ikke vært ordinær kjøkkendrift siden før 2010. Det er derfor nødvendig å gjøre Trønderbladets lesere oppmerksomme på at det ikke har vært full kjøkkendrift ved Singsås på mange år og derfor ikke er blitt produsert/laget varm mat der, dvs. lunsj og middagsmåltider. Alle varme måltider har blitt tilberedt ved vårt kjøkken på Støren og levert til de ulike enheter som kjøkkenet betjener. Det vektlegges å levere god og ernæringsrik mat! Beboere ved Singsås bo- dagsenter kan benytte seg av dette tilbudet og bestille varme måltider fra storkjøkkenet på Støren.

Det er nødvendig å gjøre Trønderbladets lesere oppmerksomme på at det ikke har vært full kjøkkendrift ved Singsås bo- og dagsenter på mange år og derfor ikke er blitt produsert/laget varm mat der, dvs. lunsj og middagsmåltider, mener kommunalsjef Svein Olav Johnsen. Arkivfoto: Marthe Eid 

 

Når det gjelder tørrmat har en del beboere hatt såkalte tørrmat-abonnement og fått maten (frokost og kveldsmat) organisert gjennom stedlig bemanning på kjøkkenet på Singsås BD. Ikke alle har valgt å benytte seg av dette, men ordnet seg selv med den tørrmat de har hatt behov for. Når det ikke lenger er stedlig bemanning ved bo- dagsenteret organiserer den enkelte beboer tørrmaten på egen hånd eller med bistand fra hjemmetjenesten. Dette gjelder også om man ønsker å benytte seg av tilbudet om middag fra vårt nye kjøkken på Støren.  

Stua som er fellesareal er åpen for felles bruk og hygge, og beboere kan velge å spise sammen dersom de skulle ønske dette. Dette kan de eventuelt avtale med hverandre. Det medfører riktighet at det ikke lenger er stedlig personale ved bo- og dagsenteret som tilrettelegger for felles bespisning.

Singsås bo- og dagsenter består av selvstendige boenheter med egen kjøkkenløsning, dette betyr at beboere der også har mulighet til for å lage egen mat dersom de ønsker dette.  


(Innlegget ble ved en beklagelig feil ikke publisert da det ble innsendt 18. mars. Red.)Nå har flere beboere flyttet

Men det bor fortsatt beboere på Singsås bo- og dagsenter, uten aktivitetstilbud og uten kjøkken som driftes av ansatte.