Goddag mann økseskaft fra Frp

- De avslører at de ikke har forstått et kvekk, skriver Anne Sørtømme i sitt svarinnlegg til Hege Annette Olstad og Sivert Bjørnstad fra Frp.

Frp er lite glad i å snakke om baksiden av medaljen, effektivisering har i de aller fleste tilfellene en pris, skriver Anne Sørtømme i sitt svarinnlegg til Hege Annette Olstad og Sivert Bjørnstad fra Frp.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.


Innlegg skrevet av Anne Sørtømme, Melhus SV

I sin replikk i TB fredag 26. mars, så avslører Hege Annette Olstad og Sivert Bjørnstad fra Frp at de ikke har forstått et kvekk av mitt innlegg om kommunal økonomi versus bedriftsøkonomi.

Det virker til og med som de ikke vil ta inn over seg de grunnleggende prinsippene i hva en kommuneøkonomi er.

Først og fremst at en kommune ikke har lov til å budsjettere med noe annet enn et overskudd (jfr kommuneloven). Deretter at en kommune ikke har andre inntektsmuligheter enn det staten, skattebetalerne og eventuelt børsen har å bidra med. For en bedrift så er det helt andre premisser som gjelder. Mitt innlegg var på ingen måte et angrep på bedrifter, så det er utrolig at det er det Frp-representantene makter å klemme ut av den teksten.

Nå er det flertallspartiene (Sp, H og Melhuslista) som må svare for det som ikke er på plass i Melhus, og de prioriteringene som er blitt gjort de siste par åra. Men til deres lille forsvar, så kan jeg gjøre verden klar over at man verken kan forutsi resultatene på børsen, eller pandemi-konsekvenser når man vedtar et budsjett for det kommende året.

Jeg kan love Frp at Melhus kommune støtt og stadig ser på hvordan man kan effektivisere driften, men igjen er det faktisk omsorgsoppgaver og andre tjenester som skal ytes.

Frp er lite glad i å snakke om baksiden av medaljen, effektivisering har i de aller fleste tilfellene en pris. Det går også en grense for hvor fort ansatte kan løpe, og tøyer man grensene langt nok, får man en baksmell i form av utslitte mennesker og sykefravær. Det er også lite en kommune alene kan gjøre for å «kutte i byråkrati». Premissene for kommunal saksbehandling er gjerne lagt på et høyre forvaltningsnivå enn kommunene selv.


Rekordoverskudd, men nevner ikke eiendomsskatten med et ord

År etter år går Melhus kommune med stort overskudd, og 2020 er intet unntak, hvor det vises til et rekordoverskudd på 58 millioner kroner. I dette beløpet ligger også eiendomsskatten kommunen har krevd inn i løpet av 2020.Det som Frp i sitt innlegg omtaler som «overdreven skatteinnkreving», er deres måte å vri seg unna mine påpekninger om deres innsats for å bygge ned offentlige velferdstjenester og styre Norge i retning «Little America». Frps ideologi handler om at vi alle skal bli vår egen lykkes smed og at den offentlige velferden nedskaleres.

SV derimot ønsker at vi skal spleise sånn at alle har lik tilgang til de samme tjenestene og tilbudene. Høyresiden ser forresten fortsatt ut til å leve i troen på av skattelette på formue og arv gir økt verdiskapning i form av arbeidsplasser. Ingen har hittil klart å dokumentere denne påstanden. Store skattelettelser for de rikeste fører til at vi andre bare må betale mer skatt om vi skal holde velferden på dagens nivå. 


Eiendomsskatten er politisk latskap, også i Melhus

Det er ingen automatikk i at et overskudd i en kommune handler om god kontroll og nøysomhet. Overskudd vitner ikke om god kontroll og nøysomhet, i alle fall ikke så lenge eiendomsskatten er med på å bidra til «rekordoverskudd».


Det er vesensforskjell på en kommune og en bedrift

Når man snakker om overskudd i en offentlig økonomi, så er det et resultat av god kontroll og nettopp nøysom bruk.