E6 Hovin: Man kan undre seg over prosessen

Det er helt klart at den nye traseen ikke ble planlagt over natten, mener Melhus Frp.

Bildet ble tatt ved den aktuelle befaringen torsdagen 18. mars, fra gården til Audun Krogstad. Bildet viser dalen innover mot de naturlige "terrassene" på venstre side som blir berørt av omleggingen.   Foto: privat

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg av Melhus Frp v/styret

Nye Veier har foreslått ny trasé på Hovin i prosjektet E6 Gyllan-Kvål. Det har vekket både følelser og engasjement blant de berørte på Hovin.

Engasjementet er fullt forståelig, da mange av beboerne nå har fått beskjed om at de kan miste både eiendom og hus. Det setter naturlig nok følelser i sving. Derfor takket Melhus Frp ja, da vi ble invitert av noen av de berørte beboerne til å komme på en befaring.


Fire år hadde han på å hindre det vanvittige trasévalget

Min sterke tro er at ingen politikere i Melhus tør å ta opp igjen denne saken fra bunnen av, selv om mange nå har innsett at linjevalget ble helt feil.

 

Ketil Nilsen, Hege Olstad og Erling Mellingsæter fikk en grundig informasjon om de lokale forholdene i området. For Melhus Frp er det viktig å lytte til de nærmest berørte i det nye forslaget til trasévalg, selv om planen ikke er kommet til politisk behandling enda.

Huset til Marie og Arne Asbølmo, samt gården til Audun Krogstad, ligger midt i den nye foreslåtte traseen. Sammen med beboerne har Melhus Frp tatt turen rundt i området som blir berørt.


E6-sjokket: - Naturlig nok opplever vi forslaget som uaktuelt og uakseptabelt

25 personer på Hovin ber Melhus formannskap komme på befaring for å se på E6-linja til Nye Veier.

 

Audun er 5. generasjon som driver gården, og fra gården ser vi over til de naturlige terrassene fra da vannet sto høyt i dalen.

Vi vandrer ned bakken, fra tunet på gården til Audun, mot der «gammelelva» gikk før omlegging i forbindelse med jernbanen i 1920-årene. Vi fikk også en innføring i hvordan grunnvannet og det opprinnelige vannløpet til Gaula blir berørt. Området bærer preg av mye historie, kunnskap og tradisjoner.

Den opprinnelige planen har ligget fast i flere år, helt til mandag 01.03.2021 da hovinsbyggen ble oppringt og bedt om å møte på et informasjonsmøte samme dag. Her får flere familier beskjed om at deres hus, gård og hjem blir berørt av den nye traseen, skriver Melhus Frp i innlegget.  Foto: privat

 

Det er mye frustrasjon rundt det nye forslaget, og vi i Melhus Frp har svært stor forståelse for det.

Den opprinnelige planen har ligget fast i flere år, helt til mandag 01.03.2021 da hovinsbyggen ble oppringt og bedt om å møte på et informasjonsmøte samme dag. Her får flere familier beskjed om at deres hus, gård og hjem blir berørt av den nye traseen.


Kan miste huset - inviterer to statsråder til Hovin

Trond Are Berge er blant dem som kan miste huset dersom Nye Veiers nye E6-forslag blir vedtatt.

 

Man kan undre seg over prosessen i forkant av den nye planen, for det er helt klart at den nye traseen ikke ble planlagt over natten.

Fremskrittspartiet i Melhus vil sette seg grundig inn i saken og sørge for at saken blir belyst fra alle sider, før en avgjørelse om valg av E6-trasé  tas.