Singsås bo- og dagsenter tømmes!

Jeg syns bygdafolket bør få vite hva som foregår.

Jeg trodde Hjemmet, som vi liker å kalle det, skulle bestå i fremtiden, som omsorgsboliger, med aktiviteter og fellesareal som kunne brukes av oss i bygda, skriver Kari Reiten i innlegget. Bildet ble tatt da sanitetsforeningen ga en ny TV til Singsås bo- og dagsenter for noen år siden.   Foto: Singsås bo- og dagsenter.

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Kari Reiten

I dag har jeg vært innom Singsås bo- og dagsenter en tur, for å hente utstyr til Saniteten som har lagret der. Det var en meget trist opplevelse.


Nå har flere beboere flyttet

Men det bor fortsatt beboere på Singsås bo- og dagsenter, uten aktivitetstilbud og uten kjøkken som driftes av ansatte.

 

Jeg trodde Hjemmet, som vi liker å kalle det, skulle bestå i fremtiden, som omsorgsboliger, med aktiviteter og fellesareal som kunne brukes av oss i bygda, men nå begynner jeg å lure på hva som er planen med huset.

Det tømmes! Arbeidsstua er tømt, selv om det er vedtatt at det skal være aktivitør der. Alt utstyr, materiell og ferdige varer er borte. Skal det kjøpes inn nytt da når det en gang kommer aktivitør dit?


Eldreomsorg i Midtre Gauldal – dødelighet kontra levelighet?

Det må sies at det ytes mye god omsorg fra ansatte i enhet for pleie og omsorg og de trenger gode rammebetingelser for å utøve sin profesjon. Da trenger de forståelse og innsikt fra kommunens ledelse om «hvor skoen trykker».

 

En beboer som jeg snakket med var veldig skuffet over at varer som hun og flere andre hadde laget, nå var borte.

Hva betyr det ikke for dem som bor der å kunne ta med seg besøk på arbeidsstua og vise fram det som de har produsert. De har kanskje ikke så mange ting å glede seg over.

Kjøkkenet var blant annet tømt for kjeler, så der er det ikke mulighet for å lage varmmat lenger.


- Vi trives godt her på bo- og dagsenteret

Beboerne forteller at det er veldig fint på bo- og dagsenteret på Støren, selv om koronasituasjonen skaper noen utfordringer.

 

Nyinnkjøpte utemøbler, bålpanne og uteblomsterkrukker var borte. Til og med en gammel kobberkjel som har vært der fra tidenes morgen, sikkert fått i gave fra noen, var borte. Skulle nesten tro at huset skulle rives.

Hjemmekoselig leilighet i Singsås bo- og dagsenter. Arkivfoto  Foto: privat

 

Jeg bare spør: Hva er planen med huset? Jeg håper å få et svar.

Jeg vet at det ikke er noen vits i å snakke mer om dette. Kommunen har bestemt hvordan det skal være.

Men jeg syns bygdafolket bør få vite hva som foregår. Jeg syns det er smålig av Midtre Gauldal kommune å oppføre seg  på denne måten.


Er det riktig å samle de med heldøgns omsorg på Støren?

Midtre Gauldal må ifølge politikerne ha en ny strategi og sender de sykeste fra bygdene inn til sentrale Støren.

 


Dette er årsakene til at flyttingen skjer seinere enn planlagt

Blant årsakene er koronasituasjonen, kapasitet og bruksendringer.