Elevrådet på Hovin skole:

Mange elever vil streve enda mer og lære mindre enn før

Jo nærmere skolen byggingen av ny veg kommer, jo mer støy og forstyrring blir vi elever utsatt for i skolehverdagen vår, skriver elevrådet ved Hovin skole i dette innlegget.

- Vi trodde veien skulle komme på den andre siden av elva, og ikke så nær Hovinåsen og skole, sier Elias Krogstad, Sander G. Aunøien og Petter Klemmetvold. Femteklassingene lurer på hva som vil skje med skolevei, trafikk og nærområde den dagen bygging av E6 starter. De synes det er bra at elevrådet har skrevet et innlegg til media og politikere, slik at barn også blir hørt.   Foto: Rune Krogstad

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.


Uttalelse fra elevrådet ved Hovin skole vedrørende forslag til bygging av ny E6

I elevrådet på Hovin skole har vi snakket om og sett på både det opprinnelige forslaget til ny E6, og det nyeste forslaget til ny E6 fra Nye Veier.


I forbindelse med det nyeste forslaget der E6 blir lagt i deler av Hovinsåsen med bru over Gaulfossen har elevrådet en del bekymringer:

  • Jo nærmere skolen byggingen av ny veg kommer, jo mer støy og forstyrring blir vi elever utsatt for i skolehverdagen vår. Mange elever vil streve enda mer med konsentrasjon og lære mindre enn før.
  • Vi håper det finnes nye arbeidsplasser til de som mister arbeidsplassen sin på Midttømme.
  • Flere elever på skolen vil miste hjemmet sitt. Det synes vi ikke er greit.
  • Vi frykter at det blir mange flere lastebiler som passerer skolen med grus og stein til bygging av ny E6 på vestsiden. Å kjøre forbi skolen blir eneste mulighet for å komme dit den nye vegen skal bygges. Vi tror ikke at den nye brua over Gaulfossen blir bygd ferdig først slik at alle lastebiler kan kjøre over denne. Da er det å kjøre forbi skolen eneste mulighet. Denne vegen bruker vi både til og fra skolen og fritidsaktiviteter. Med mange flere lastebiler etter veien blir dette mer utrygt enn før. Det vil vi ikke ha noe av.

Hilsen elevrådet ved Hovin skole

De synes det er bra at elevrådet har skrevet et innlegg til media og politikere, slik at barn også blir hørt.   Foto: Rune Krogstad

Vi ber innstendig om at dette forslaget forkastes

Vi som beboere på Mølleråsen er sterkt imot ny foreslått veitrasé!

 

Statsråden om ny E6-linje: - Kan ha store positive effekter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsvarer den nye E6-linja Nye Veier har lagt fram for Hovin.