Eiendomsskatten er politisk latskap, også i Melhus

Det er ingen automatikk i at et overskudd i en kommune handler om god kontroll og nøysomhet.

Overskudd vitner ikke om god kontroll og nøysomhet, i alle fall ikke så lenge eiendomsskatten er med på å bidra til «rekordoverskudd», mener innleggsforfatterne.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Hege Annette Olstad, Melhus Frp og Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (Frp)

I tilsvaret fra Anne Sørtømme (SV) i TB 22. mars, vises det til at det er en vesensforskjell på en kommune og en bedrift.


Rekordoverskudd, men nevner ikke eiendomsskatten med et ord

År etter år går Melhus kommune med stort overskudd, og 2020 er intet unntak, hvor det vises til et rekordoverskudd på 58 millioner kroner. I dette beløpet ligger også eiendomsskatten kommunen har krevd inn i løpet av 2020.

 

Det er vesensforskjell på en kommune og en bedrift

Når man snakker om overskudd i en offentlig økonomi, så er det et resultat av god kontroll og nettopp nøysom bruk.

 

Sørtømme viser til at den fundamentale forskjellen er at et kommunalt overskudd er et resultat av god kontroll og nøysomhet, hvor dette ikke er tilfelle ved overskudd i bedrifter.

Det er tvilsomt at bedrifter i kommunene kjenner seg igjen i en slik beskrivelse, men det er ikke nytt at SV går til angrep på private næringer. Så er det heller ikke slik at et kommunalt overskudd vitner om god kontroll og nøysomhet, i alle fall ikke så lenge eiendomsskatten er med på å bidra til «rekordoverskudd».


Melhus kommune fikk et overskudd på 58 millioner kroner

Ordføreren og rådmannen har planene klar for hva rekordoverskuddet kan brukes til.

 

Det er intet annet enn overdreven skatteinnkreving, og kan ikke en gang under tvil settes i sammenheng med nøysomhet. Tvert imot, vitner det mer om politisk latskap slik det ble antydet i TB den 16. mars.

Det er lite som tyder på at det er en «skivebom» slik Sørtømme hevder. Vi trenger ikke å bevege oss lenger enn til Orkland kommune og Stjørdal kommune for å se at eiendomsskatten er akkurat det - politisk latskap. De klarer seg utmerket godt uten den usosiale eiendomsskatten, og de har verken dårligere eller færre velferdstilbud enn det Melhus kommune har.

Hege Annette Olstad, Melhus Frp  Foto: privat

 

Eiendomsskatten utgjør omtrent 3 prosent av kommunenes inntekter. Ikke mye for den enkelte kommune, men veldig mye for innbyggerne som mottar regningen i posten hvert år. Samtidig er effektiviseringspotensialet i norske kommuner på 12 prosent.

Vi skulle ønske SV brukte litt mer tid på å fokusere på hvordan Melhus kommune kan effektivisere driften og kutte i byråkrati, i stedet for å hele tiden rope etter høyere skatter.

Sivert Bjørnstad, Frp, Sør-Trøndelag  Foto: PETER MYDSKE

 

Det er slett ikke uventet at SV protesterer når det er snakk om mindre skatt. SV går til valg på å øke de fleste skattene. Partiet mener et rettferdig skattesystem er økt skatt på arv, formue, utbytte og eiendom. Samlet vil SV nasjonalt øke skattene med over 18 milliarder kroner.

I første omgang er det bedriftseiere som skal rammes gjennom økt skatt på utbytte, formue og eiendom, men også vanlige arbeidere og pensjonister rammes gjennom skatt på arv, formue og eiendom.

Så kan vi godt spørre de som fortsatt ikke har bredbånd, de som daglig kjører på humpete veier, eller som mangler gang- og sykkelveg, eller de som har barn på SFO, er enhetsledere rundt omkring i kommunens virksomheter eller lærerne som ennå ikke har fått skolering i bruk av iPad i undervisningen. De vil nok helt sikkert lure på hvorfor dette ikke allerede er på plass når kommunen går med overskudd år etter år, samtidig som skattene økes.