Vi ber innstendig om at dette forslaget forkastes

Vi som beboere på Mølleråsen er sterkt imot ny foreslått veitrasé!

Vi spør om det virkelig er nødvendig av Nye Veier å komme med forslag om ny trasé gjennom Hovin nå? Er den økonomiske besparelsen viktigere enn arbeidsplasser, gårdsbruk og husstander?spør Hovinsåsen velforening i sin uttalelse. Kartet som Nye Veier har lagt fram med den nye E6-linja, viser at XL-Bygg Midttømme har havnet midt under det nye krysset.  Foto: Nye Veier

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Uttalelse fra Hovinåsen velforening, om Nye Veiers foreslåtte trasé for ny E6 på Hovin


Til politikere i Melhus kommune og Nye Veier

Med dette brev vil Hovinåsen velforening belyse våre tanker angående den foreslåtte nye E6-traseen gjennom Hovin.

Hovinåsen velforening består av i alt 29 husstander og ca 100 beboere lokalisert på Mølleråsen, tett inntil der hvor Nye veier foreslår ny E6-trasé.

Vi er sterkt kritisk til dette forslaget om ny trasé og ber innstendig om at dette forslaget forkastes av våre politikere i Melhus kommune, og at Nye Veier går bort fra den nye planlagte traseen på Hovin.


Enda flere hus går tapt, og mange arbeidsplasser forsvinner

Hovin Arbeiderlag er kritisk til at det vurderes en ny veitrasé over Gaulfossen og at veikrysset på E6-en blir lagt der XL-Bygg Midttømme på Hovin holder til.

 

Hovinåsen velforening begrunner vår motstand mot ny E6-trasé med følgende:

For det første er vi veldig kritisk til hvordan Nye Veier gikk frem på angående varsling til de som blir rammet av denne nye traseen. Å få beskjed om at du står i fare for å miste hus og gård, et helt livsgrunnlag, kun få timer før du møter Nye Veier til orienteringsmøte, er under enhver kritikk.


Enda flere hus går tapt, og mange arbeidsplasser forsvinner

Hovin Arbeiderlag er kritisk til at det vurderes en ny veitrasé over Gaulfossen og at veikrysset på E6-en blir lagt der XL-Bygg Midttømme på Hovin holder til.

 

Beboerne på Hovinåsen og omegn, som blir direkte eller indirekte berørt av dette, er alle sterkt imot at nok en grend blir ødelagt av Nye Veier. Fra før er det revet en del hus og en gård er jevnet med jorden, der den opprinnelige planlagte E6-traseen skulle bygges. Nå kan enda flere hus og en hjørnesteinsbedrift med ca. 18 ansatte forsvinne. Vi spør om det virkelig er nødvendig av Nye Veier å komme med forslag om ny trasé gjennom Hovin nå? Er den økonomiske besparelsen viktigere enn arbeidsplasser, gårdsbruk og husstander?


E6-sjokket: - Naturlig nok opplever vi forslaget som uaktuelt og uakseptabelt

25 personer på Hovin ber Melhus formannskap komme på befaring for å se på E6-linja til Nye Veier.

 

All forutsigbarhet er borte med dette nye forslaget til Nye Veier. Vi har eksempler her på Hovin, der folk har flyttet fra hus beliggende i den planlagte E6-traseen fra 2012/2016, som nå er revet og innløst av Nye Veier. Disse har nå kjøpt seg hus på Mølleråsen, og kan nok en gang kan bli berørt av ny E6, hvilket omfang er uvisst. For oss beboere her på Mølleråsen frykter vi verditap av boliger og tapt livskvalitet grunnet at E6 kan komme som vår nærmeste nabo.

Når Nye Veier nå kommer med sitt forslag til ny E6-trasé, er det da tenkt over hva som møter dem i en eventuell byggefase? Er den nye foreslåtte traseen utredet grundig nok til å kunne gå ut med at man sparer 700 millioner – 1 milliard kroner? Følgekostnadene med å bygge vei på foreslåtte ny trasé må tas hensyn til, og kan bli store.


- Nye Veier må virkelig skjerpe seg, de må tenke over hvordan de skal oppføre seg i et lokalsamfunn

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) mener 110-sone må til for å få bygd ny E6, men han mener Nye Veier må skjerpe seg.

 

Vannforsyningen fra Nordre Hovin vassverk som vi benytter oss av vil bli berørt og ligger i foreslått veitrasé.

Vi er også kritisk til at det blir gjort store naturinngrep i Gaulfossen og i biotoper som gammelelva og nærliggende områder. Gaulfossen er en turistattraksjon, som tiltrekker seg norske og utenlandske besøkende hvert eneste år. For lokalbefolkningen betyr dette område svært mye.


Mener samferdselsesministeren må gripe inn overfor Nye Veier

Lars Haltbrekken (SV) mener statsråd Knut Arild Hareide (KrF) må gripe inn overfor Nye Veier.

 

Med dette ber Hovinåsen velforening politikerne om å forkaste nytt forslag til ny E6-trasé på Hovin.

Vi som beboere på Mølleråsen er sterkt imot ny foreslått veitrasé!


Statsråden om ny E6-linje: - Kan ha store positive effekter

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsvarer den nye E6-linja Nye Veier har lagt fram for Hovin.