Tusen takk, mamma og pappa til ensom tenåring

Jeg er så enig i det dere skriver. Barn og ungdom skal skjermes - ikke glemmes!

Melhus må ha et mangfold av organisert og egenorganiserte aktiviteter slik at ungdommen skal få møte venner og fylle på med positive opplevelser, mener ordfører Jorid Oliv Jagtøyen.  Foto: Fredrik Borchgrevink Lange

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører


Tusen takk for et godt innlegg mamma og pappa til en ensom tenåring. Barn og ungdom skal skjermes- ikke glemmes!


Et hjertesukk fra mamma og pappa til ensom tenåring

Dette er et hjertesukk i en tid der det så tydelig kommer frem forskjeller i samfunnet. 

 

Jeg er så enig i det dere skriver. Melhus må ha et mangfold av organisert og egenorganiserte aktiviteter slik at ungdommen skal få møte venner og fylle på med positive opplevelser. Å ha plasser å henge på- og kunne gå dit når en vil. For vår psykiske helse er det viktig som dere skriver å møte jevnaldrende, løpe, le, mestre og feile sammen.


Utenforskap er løftet frem som en av de største utfordringene vi har i dag. Og det har kommet enda tydeligere frem under korona, der mange tilbud og aktiviteter har blitt stengt ned.

Melhus kommune arbeider både overordnet og daglig med å legge til rette for alle våre unge.


Gjennom et KS-prosjekt, kalt Absolutt, spurte vi i januar alle 660 ungdomsskoleelever om hva de synes er bra og hva de savner med å vokse opp akkurat der de bor. Vi fikk inn over 300 svar, som vi nå følger opp i en styringsgruppe der også ungdommen deltar i. Melhus Ungdomsråd er en aktiv gjeng som følger med på ungdomsmiljøet og jobber frem saker på vegne av ungdommen. Vi har en egen barn- og unges representant som uttaler seg i saker og sammen med politikontakt, rektor på MVGS, rådmann og ordfører møtes vi jevnlig i et samordningsutvalg for lokale kriminalitetsforebyggende saker (SLT).


Vi har et mangfold av fritids- og aktivitetstilbud i Melhus som blir levert av kommunen, men ikke minst fra alle våre frivillige lag og organisasjoner som vi er helt avhengig av. Mye av dette er organiserte aktiviteter gjennom kulturskolen, skytterlag, et titalls ulike idretter og korps. Men vi har også mange tilbud innenfor kommunens grenser som er åpne- der en kan komme og gå som en vil.


I dag feiret barnehagen Ragnar

Det ble en helt spesiell dag i Brekkåsen barnehage der alle gikk rundt med rosa hår og fargerike t-skjorter.

 

Jeg vil trekke frem våre fritidsklubber på Lundamo og Eid i tillegg til Ungdomstorget i Melhus sentrum. Info med åpningstider finnes på hjemmesiden til Melhus kommune og på Facebook og tilbudet er gratis. Nytt i 2021 er at vi i hele vinterferien hadde gratis workshops i e-sport, dans og kunst. Dette ble arrangert i forkant av UKM (Ung Kultur Møtes) og var veldig populært. I sommerferien har vi et lignende program som kalles Sommer i Melhus.  

UKM ble i år litt annerledes, men hadde likevel stor deltakelse og 3 kvelder med opptredener. Ungdommen var med på alt fra planlegging til gjennomføring av arrangementene.

Kulturskolen gir tilbud til ca 750 barn og unge i kommunen der alt fra drama, sirkus, lyd/lys, ulike instrumenter og kunst er noen av tilbudene. Melhus bibliotek har bygget om og latt ungdommene få en større del av arealet.


Løvset barnehage kan bli utbedret

Løvset barnehage søker om kommunal garanti for utbedring av barnehagen.

 

Jeg vil til slutt løfte frem to frivillige aktører som er nye. Hver fredag arrangerer Melhus Røde Kors fritidsklubb på Kroa. Her serveres mat og det er ulike aktiviteter og besøk. Jeg vil virkelige rose den innsatsen Røde Kors har gjort for barn- og unge i Melhus. Flere kvelder i uka går de også som kveldsravner og er ute og møter ungdommen. De har et godt samspill med våre miljøarbeidere som betjener fritidsklubbene.

Melhus Makers holder også til på Kroa, i midlertidige lokaler. De har tilbud til ungdom som har teknologisk interesse. Her kan en lære seg koding og programmering. Dette er veldig populært, og vi arbeider med å se på muligheten for å flytte disse til det nye skoleområdet, der vi i tillegg kan etablere et Newton rom.


Hard kamp om åpning av idrettshallene

Rådmannen fraråder åpning av idrettshaller for voksne, mens ordføreren mener det må tas hensyn til øvingsbehov.

 

Vi mangler plasser i dag der ungdom bare kan henge og møtes ute. I planen for Melhus sentrum er det avsatt areal til park/ lek. Etter bestilling fra kommunestyret arbeider nå rådmannen med en sak om aktivitets- og skatepark i Melhus. Skisser et utarbeidet, og vi får snart en sak om lokalisering. Jeg håper dette blir realisert innen kort tid. Likeså har vi avsatt 3 mill til uteområdet ved Gimse U i forbindelse med bygging av Gimse B. Dette vil også være et allsidig areal som skal brukes på dag- og kveldstid. Dette skal stå ferdig 22/23. I tillegg er idrettslagenes arenaer også tilgjengelig for de som ikke spiller på et lag.


Storfornøyd selv om pallen glapp: - Dette er en lagseier i et vanskelig år

Søndag ble det arrangert Trøndersk mesterskap for skolekorps.

 

Ungdom er mangfoldig, og vi trenger et mangfoldig tilbud til ungdom. Dette er virkelig noe vi prøver å bidra med- både når vi behandler reguleringsplaner og uteområder i byggefelt og sentrumsområder.


Vi vil høre barn og unges sine stemmer i utviklingen av våre tilbud. Det er også viktig at våre innbyggere tar kontakt og gir tilbakemeldinger på det vi som kommune gir av tilbud. Vi ønsker gjerne å motta konkrete innspill. Dette er viktig- og det er sammen vi skaper gode og trygge bo- og oppvekstmiljø.


Imponerte dommerne - gråtkvalt mentor tok vanskelig valg

Kristian Storvold Davidsen var i duell i The Voice fredag kveld.