Verdsetter du vannet?

Ofte er det først når vannet forsvinner at vi kjenner betydningen av det.

I Melhus kommune er vi som innbyggere privilegert. Vi har tilgang på rent vann til enhver tid, og så mye vi trenger uten noe personlig anstrengelse, skriver Stian Bratlie i innlegget. Illustrasjonsfoto fra arkivet.  Foto: Marte Johnsen

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Stian Bratlie, avdelingsleder vann og avløp, Melhus kommune

Mandag 22. mars er verdens vanndag. Dagen markeres årlig for å rette oppmerksomhet mot viktigheten av vann i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. 2,2 milliarder mennesker i verden mangler tilgang til rent drikkevann. Det har store konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet.

Temaet for verdens vanndag 2021 er «verdsetting av vann», og hvordan skal man verdsette et livsviktig behov? Hver dag pusser vi tennene, dusjer, vasker hendene, lager mat og drikker vann rett fra springen uten å tenke mer over det. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vannet er trygt.

Vi er privilegert som kan tappe vann fra krana på kjøkkenet, mener Stian Bratlie. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Mange opptatt av istykkelse

Sikkerheten er viktig for alle turgåere.

 

I Melhus kommune er vi som innbyggere privilegert. Vi har tilgang på rent vann til enhver tid, og så mye vi trenger uten noe personlig anstrengelse. Likevel ligger det mye jobb bak privilegiet. For at alle abonnentene skal kunne ha godt, nok og sikkert vann, er vi opptatt av god daglig drift og overvåking, regelmessig vedlikehold og utbedring av gammelt ledningsnett. Vi har også et godt samarbeid med Trondheim, noe som gjør at vi er godt sikret med tilførsel av vann gjennom 150 kilometer med vannledninger, inkludert 6 drikkevannsbasseng og 17 vannpumpestasjoner.

Bading i Storvatnet på Lundamo.  Foto: Fredrik Lien

 

Melhus kommune har god kjennskap til situasjonen andre steder i verden, og spesielt i vennskapskommunen Taveta som Ungdomsrådet besøkte i 2019. Virkeligheten ble kastet i fjeset på dem. De merket at forskjellene fra Norge var ekstreme, og at rent vann fra springen ikke var en selvfølge. Drikkevann på flaske var eneste utveg, og de måtte bære med seg store mengder vann. I Melhus kan vi kjøpe rent vann i nærbutikken, men i Taveta strekker ikke økonomien til. Mangel på vann gjorde at de ikke nødvendigvis kunne dusje når de ville eller bruke vannklosett. Ofte var toalettet bare et hull i jorda.


Får ta ut vann fra Gaulavassdraget til fiskeoppdrett

NVE har gitt Settefiskanlegget Lundamo løyve til vannuttak fra elva Kaldvella for bruk til fiskeoppdrett, og til etablering av fiskepassasje.

 

Ungdomsrådet samarbeider med Naimas barnehjem i Taveta. De samler årlig inn midler som skal bidra til å finansiere et større barnehjem. Takket være Gauldal VGS, som i 2020 samlet inn midler, er det nå tilrettelagt for vann på tomta. Da kan de etter hvert produsere grønnsaker, ha dyr og kanskje selge vann. Melhus kommune er også involvert i flere prosjekter som omhandler rent vann og gode sanitærforhold gjennom helseutveksling. 

Vi er privilegert som kan tappe vann fra krana på kjøkkenet. Ofte er det først når vannet forsvinner at vi kjenner betydningen av det. Når vannet blir borte er det fint å ha tjenester som sørger for å få det raskt tilbake.


Skal skifte ut tusenvis av vannmålere

De nye vannmålerne i Melhus skal gjøre måleravlesning raskere, og bidra til å avdekke lekkasjer.

 

«Vi må verdsette vann mer enn hva vi gjør i dag», sier ungdomsrådet. Vi er enig! Vann er, og vil fortsatt være et livsviktig behov, som vi tar for gitt, ofte fordi vi mer eller mindre har ubegrenset tilgang, i motsetning til for eksempel i Taveta. Vi betaler 19 kroner per kubikkmeter vann, i Taveta og mange andre land må de gå flere mil hver dag for dette godet.

Så hver gang du tar et glass vann, dusjer, lager mat eller vasker bilen, tenk over om du verdsetter vannet godt nok!