Det er vesensforskjell på en kommune og en bedrift

Når man snakker om overskudd i en offentlig økonomi, så er det et resultat av god kontroll og nettopp nøysom bruk.

Frps politiske logikk kjenner vi jo godt fra før. Den handler om å i størst mulig grad bygge ned det offentlige tjenestetilbudet for deretter å sende regningen til arbeidstakere, skriver AnneSørtømme i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.


Innlegg skrevet av Anne Sørtømme, Melhus SV


Melhus kommune fikk et overskudd på 58 millioner kroner

Ordføreren og rådmannen har planene klar for hva rekordoverskuddet kan brukes til.

 

I TB 16. mars kan vi lese fra Hege Annette Ofstad i Melhus Frp at selv om man hadde droppet eiendomsskatten i Melhus kommune, så hadde kommunen fortsatt gått med overskudd på 35,9 millioner kroner.


Rekordoverskudd, men nevner ikke eiendomsskatten med et ord

År etter år går Melhus kommune med stort overskudd, og 2020 er intet unntak, hvor det vises til et rekordoverskudd på 58 millioner kroner. I dette beløpet ligger også eiendomsskatten kommunen har krevd inn i løpet av 2020.Nå er det sånn at det er vesensforskjell på en kommune og en bedrift. En kommune skal levere velferdstjenester til innbyggerne, en bedrift skal selge produkter eller tjenester og helst gå med et overskudd. 

Når man snakker om overskudd i en offentlig økonomi, så er det et resultat av god kontroll og nettopp nøysom bruk. Overskudd er ikke et mål i seg selv, og i Melhus sitt tilfelle har vi mer enn nok av behov å dekke med disse tekniske regnskapsoverskuddene.

Spør de som stadig vekk ikke har bredbånd eller daglig kjører på humpete veier, eller som stadig mangler gang-og sykkelveg.

Spør foreldre som får en større regning fra SFO, og særlig de som har barn i både SFO og barnehage uten kryssende søskenmoderasjon. Spør enhetsledere rundt omkring i kommunens virksomheter.

Spør lærerne som ennå ikke har fått skolering i bruk av iPad i undervisningen. Da vil man fort finne ut at overskuddet i regnskapet kun er en regnskapsteknisk finesse, og et bevis på at vi har full kontroll på kommuneøkonomien i Melhus.

Frps politiske logikk kjenner vi jo godt fra før. Den handler om å i størst mulig grad bygge ned det offentlige tjenestetilbudet for deretter å sende regningen til arbeidstakere i form av dårligere pensjonsavtaler, dårligere lønnsvilkår og dårligere arbeidsmiljølov, og til brukere i form av økt egenbetaling. Også kalt konkurranseutsetting eller privatisering. Med den linja så er det klart at det blir mindre behov for et spleiselag som ivaretar velferd og gode offentlige tjenester for alle. 


Nå skal jeg ikke forsvare flertallets prioriteringer, har en høne å plukke med dem også. Og eiendomsskatt som fenomen er ikke noe primært ønske fra noen av oss. Nå kan man ta grep for å utforme denne skatten for å oppnå best mulig sosial profil, som for eks å øke bunnfradraget. Men å fremstille det som «politisk latskap» å budsjettere med eiendomsskatt, det blir skivebom!