Fredagstanker med noe bekymring

Det som det offentlige i Melhus kommune den siste tiden har stått for, skremmer meg litt.

Tor Arne Granmo beskriver seg som en blid mann, som han også var da han satt ved mørekysten mellom stormkastene og tenkte på dette og hint. Topplua er fra et annet eliteserielag, men er sikker på at han ikke vil bli nektet adgang til sitt lag på Lerkendal sine hjemmekamper selv om noen spillere ikke får bli med i år, da.  Foto: Privat

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Tor Arne Granmo, styremedlem Gauldal demensforening

Nå vil jeg være snar med å legge til, mange av denne dagens tanker er også glade og gode. Uansett, det som det offentlige i Melhus kommune den siste tiden har stått for, skremmer meg litt. Og som jeg ser på med noe bekymring for fremtiden. Da tenker jeg på er alt det som handler om sykehjemsplasser, konsulentuttalelser og ikke minst de skrevne ord i innlegget fra sykepleiere i hjemmetjenesten. Dette dreier seg om videreføringen av sykehjemsplasser, ikke minst på Hølonda helse- og omsorgssenter. Og i tillegg de merbelastningene de som jobber i hjemmetjenesten opplever og som de vil oppleve i større grad i fremtiden.

Jeg vil også være snar til å understreke at for vel ti år siden var jeg meget godt fornøyd med helsetjenesten i Melhus ut fra egne erfaringer rundt dette. Jeg ble invitert av ordfører Jagtøyen i hennes forrige ordførerperiode til å komme til et kommunestyremøte for å fortelle om min erfaring med demensomsorgen i Melhus. Det ut fra at jeg da hadde min kone boende på Horg sykehjem og som fikk den omsorgen og pleien som var meget tilfredsstillende. Og fikk fortelle om kommunestyret hvordan det var som nærmeste pårørende til en dement kone å leve med den tryggheten i første rekke for henne, men ikke minst for meg også.

For kort tid siden hadde jeg også et innlegg i Trønderbladet om hva jeg syntes om situasjonen i dag og om det som er i ferd med å skje i dagens nå, ikke minst på Hølonda helse- og omsorgssenter og på Horg sykehjem ut fra en spesiell situasjon der.

En pårørende der er vitne til at sin nærmeste, en dement, og samboer gjennom vel 40 år, nå har blitt flyttet mellom rom og avdelinger fem ganger på de tre årene vedkommende har bodd der. Det er stikk i strid med medisinske råd fra mange hold og ikke minst fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, har stått for. Dette bør ikke gjøres og den sterkeste argumentasjonen er ikke bare mot den demente selv, men også de pårørende, og da er begrunnelsen og det ene enkle ordet som skal og bør brukes. Tryggheten. Den blir dårligere og dårligere etter hvert som flytteprosessene gjennomføres.

La meg da understreke, dette er ikke de ansatte syke- og hjelpepleiere sin feil, det er ikke deres ansvar at det gjøres slik, de gjør en like god jobb som tidligere de.

De ansvarlige, både i den politiske og administrative ledelse i Melhus kommune gjør likevel ikke noe med det. Det er heller ingen andre som løfter det frem i offentligheten, og dette er så til de grader uforståelig for meg ut fra at jeg kjenner til saken og det som har skjedd rundt dette. Og ikke minst ut fra egen erfaring.

Jeg vet jo selvfølgelig at jeg ikke skal få svar på dette og mine påstander direkte til meg, men det skulle være en selvfølge at pårørende skal kunne få et tilfredsstillende svar og orientering for at Melhus kommune gjør det som er stikk i strid med medisinske krav vedrørende flytting av personer med en demensdiagnose.

Det foregår mange meninger, krav og påstander fra mange hold om fremtiden Hølonda helse- og omsorgssenter skal få. Jeg er som nevnt bekymret om løsningene, det virker som at alt rundt dette også er i ferd med å brukes politisk. Dessverre.

Nylig fikk jeg også passet mitt påskrevet som det heter, som medlem av eldrerådet i Melhus. Alle som leser Trønderbladet vet jo at det dreier seg om klagen på et vedtak i nettopp eldrerådet om utbygging av et boligfelt på Ler og som et medlem ikke skulle ha vært med på behandlingen ut fra at vedkommende var inhabil. Sikkert juridisk riktig det, men den fase denne saken ble løftet frem i det offentlige med brask og bram, forstår jeg ikke helt. Til og med Ola Lilleøkdal, som ikke er medlem i eldrerådet, han er varamedlem, var også med på bilde i saksredegjørelsen i lokalavisen.

Tanken slo meg, hva med utnevnelsen av politiske representanter i eldrerådet, meg som for den politiske ledelsen i Melhus kommune og Harald Kullbotten fra opposisjonen? Jeg har forstått det slik at det skal være en riktig fordeling av kjønn i kommunale komiteer og utvalg, da ikke minst for de politiske partiene, men all den stund ikke kontrollkomiteen har bemerket dette, så er det sikkert i orden for eldrerådet. De andre medlemmene i eldrerådet er jo med der som medlemmer av pensjonistforeningene i kommunen.

Oppholder meg ganske så ofte på mørekysten for tiden og en nylig ettermiddag mellom stormkastene der brukte jeg tiden med mitt kamera for å forevige stormbølgene som slo inn over bergknausene. Mellom knipsene kom tankene om dette og hint, ikke minst om at tiden gått fort mot årets fotballsesong. Den dagen måtte jeg låne meg en topplue med KSF og etter min mening en nokså spøkefull bemerkning. Rosenborgspilleren Helland ble jo kastet ut fra klubben sin, han hadde jo sine meninger om det som skjedde i klubben. Det passet jo ikke alle, men jeg er jo klar over at det ikke var årsaken til at han denne sesongen skal spille for erkefienden, Lillestrøm. Eller den fienden heller er Brann? Midt i min bekymring er jeg også spent på reaksjoner om disse ordene, mest trolig at det ikke vil komme noen, heller de som har krav på et svar om forskjellige ting som innen helsevesenet som jeg nevnte.

Hold kjeft, spis is er det noe som heter. Jeg skal spise min is, men kommer nok ikke til å holde kjeft, nei, uansett hva folk tenker om det jeg uttaler meg om. God helg alle sammen.