Rema 1000 og Norsk Kylling AS

Det er smålig at REMA så mange år senere prøver å forherlige seg selv med uriktig påstander og ved å rakke ned på mitt livsverk.

Agnar Østhus 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Skrevet av Agnar Østhus, tidligere eier og daglig leder Norsk Kylling AS

I Midtnorsk Næringsliv, utgitt av Adresseavisen 12. mars d.å., beskriver Ole Robert Reitan en reise med Norsk Kylling as (NKas) som forundrer. Om kaos og ulovligheter og produksjon i lokaler som holdt på å ramle ned.


Som tidligere eier og driver av NKas kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen. Det er smålig at REMA så mange år senere prøver å forherlige seg selv med uriktig påstander og ved å rakke ned på mitt livsverk. De prøvde det samme også i 2013, men tapte saken de anla på absolutt alle punkter, ettersom påstandene ikke var mer riktige da enn de er nå.


NKas hadde et tett samarbeid med REMA 1000 (REMA) som hovedleverandør av kylling fra 1996, og REMA hadde rett til å utpeke styremedlemmer. De kjente bedriften ut og inn. Jeg vil påstå at NKas var årsaken til at REMA den gang var best på kylling i Norge, og er vel i den tro at det var årsaken til at REMA tok initiativet til og ivret for å kjøpe bedriften - en avtale som ble inngått mai 2011 etter forutgående «due diligence» av REMAs fremste eksperter på de relevante felt.


NKas var godt drevet, leverte god kvalitet og hadde solid økonomi. Anlegget var under stadig utbygging og mesteparten  av bygningsmassen var ved overtakelsen ny. Vår driftskompentanse og vårt produksjonsanlegg var nok avgjørende for at vår hovedkonkurrent Prior valgte å slakte hele sin produksjon i Midt-Norge hos oss.


Det vises i artikkelen til hendelser som skal understreke de forferdelige forholdene. Adresseavisen og MidtNorsk Næringsliv har ukritisk gjengitt disse uten å avsjekke med meg, og jeg føler behov for å kommentere.


2003  -  Urenset avløpsvann rett i elva

I 2003 leverte NKas alt avfettet avløpsvann inn til Midtre Gauldal kommunes renseanlegg i rørledning fra anlegget. Kommunen koblet ved en glipp avløpsvannet fra hele Engan-området i bypass til elva i forbindelse med en reparasjon i kommunens pumpeanlegg. Etterforskningen bekreftet også at dette var kommunen sitt ansvar.

Vi hadde ikke noe med episoden å gjøre, selv om Adressa også den gangen vinklet det som om det var NKas feil.


2007  -  NKas sprer 800 tonn illeluktende avløpslam på gårdbrukernes jorder

Dette var gjødselslam fra vårt renseanlegg som var ettertraktet gjødning. Det var ikke ulovlig og NKas har levert avløpsslam på denne måten helt fram til nå.

Det blir i artikkelen gjort et stor nummer av at blod, fjær og kyllingbein «som tidligere ble dumpet og forurenset jordene», nå skal få nytt liv og generere inntekter.

Det har aldri noen gang blitt dumpet «blod, fjær og kyllingbein». Avfallet ved NKas ble hver dag levert til spesialfabrikken Norsk Protein as for foredling til protein og fett til bruk i dyrefór.

Mangelen på kunnskap om egen bedrift og forakten og mangelen på respekt for det som er bygd opp er påfallende og ynkelig.


2014  -  REMA ble kritisert for å sprøyte kyllingkjøtt med for mye saltvann for å presse ned prisen

I 2014 hadde REMA vært eier siden 2011, og deres egen ledelse drev virksomheten på tredje året. REMA tar likevel ikke ansvar for dette.

Det har vært trist å følge utviklingen ved NKas. Det kaoset Ole Robert Reitan refererer til må etter hva jeg kan forstå være en god beskrivelse på driftsforholdene ved bedriften etter at REMA selv tok over og hele den gamle ledelsen var skiftet ut.

Etter 9 år i REMA-regi har man ennå ikke greid å drifte anlegget. Driftsresultatene har vært katastrofalt dårlige, og i de første årene etter overtakelsen med tap opp i tre-sifrede milliontall. Selv i de siste fem årene har virksomheten samlet sett generert negativ kontantstrøm i 100 millionersklassen før aktiveringer.


Forhåpentligvis endrer det seg nå når man kommer inn i nytt anlegg på Orkanger til kostpris 2,5 – 3 milliarder kroner. Hvor bærekraftig det er å investere slik for å slakte det begrensede antall kyllinger REMA trenger skal jeg ikke mene noe om. Det øker imidlertid neppe bærekraften at mer enn hundre mennesker mister jobben, og at skatteinngangen til de berørte kommunene forsvinner.


Jeg håper at Rema tar godt vare på sine 150 produsenter som er selve bærebjelken for NKas sin eksistens, og som tillitsfullt har satset store beløp for å ha et trygt leveringsforhold til bedriften.Soknedal 15. mars 2021

Agnar Østhus

Tidligere eier og daglig leder Norsk Kylling AS


- Skal vi lykkes, håper jeg innbyggere og næringsliv engasjerer seg

Midtre Gauldal kommune arbeider nå på flere områder for å styrke framtidige utviklingsmuligheter for samfunns- og næringslivet i kommunen.Hva skjer når Norsk Kylling flytter?

Boligmarkedet er allerede tregt.