Mat er viktig for trivselen blant eldre også i Gauldalen

Jeg er sjokkert over det som skjer i Midtre Gauldal kommune.

Det er sjokkerende at Midtre Gauldal kommune gir blaffen og legger ned kjøkkenet på Singsås, skriver innleggsforfatteren. Arkivfoto: Marthe Eid 

Meninger

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Innlegg skrevet av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Det har vært et mål for regjeringa å få tilbake flere kjøkken på sykeheimene. Mange får levert mat fra store produksjonskjøkken.


Eldreomsorg i Midtre Gauldal – dødelighet kontra levelighet?

Det må sies at det ytes mye god omsorg fra ansatte i enhet for pleie og omsorg og de trenger gode rammebetingelser for å utøve sin profesjon. Da trenger de forståelse og innsikt fra kommunens ledelse om «hvor skoen trykker».

 

Det er et mål at det blir flere egne kjøkken i sykeheimer og omsorgsboliger. Det er slått fast i eldrereformen Leve hele Livet.

Svein Otto Nilsen  Foto: privat

 

Dette skal bidra til å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse, og bringe matlaging tettere på beboerne. Det er ei utfordring at mange eldre ikke får i seg nok mat.
Mange eldre er underernært, og maten må derfor være tilpasset den enkeltes behov og ønsker.


- Vi trives godt her på bo- og dagsenteret

Beboerne forteller at det er veldig fint på bo- og dagsenteret på Støren, selv om koronasituasjonen skaper noen utfordringer.

 

Regjeringen jobber med en nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre, på sykehjem og i hjemmetjenesten.
Det er derfor sjokkerende at Midtre Gauldal kommune gir blaffen og legger ned kjøkkenet på Singsås.

9. mars 2021 ble kjøkkenet på Singsås nedstengt.  Skal ikke de som bor der kunne spise felles lenger?
Skal de ikke kunne samles i stuen om ettermiddagen, kvelden og ikke minst på dagen for å snakke sammen, se fjernsyn å holde på med forskjellige aktiviteter?


Er det riktig å samle de med heldøgns omsorg på Støren?

Midtre Gauldal må ifølge politikerne ha en ny strategi og sender de sykeste fra bygdene inn til sentrale Støren.

 

Hvordan stemmer dette med utsagn fra kommunens administrasjon, kommunens politikere og hvordan stemmer dette med målene regjeringen har for eldreomsorg og leve hele livet?

Som gruppeleder for Pensjonistpartiet er jeg sjokkert over det som skjer i Midtre Gauldal kommune. Leve hele livet er kommet for å bli også i denne kommunen.
Det bør også flertallet i kommunestyret også skjønne.