Tanker om Korsvegen og Hølonda helse- og omsorgssenter

Hølonda helse- og omsorgssenter skal utvikles, ikke nedlegges.

En ting skal være sikkert, det skal være lys rommene på Hølonda helsehus, mener Melhus Høyre.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Stine Estenstad  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Marte Olden Jakobsen  Foto: Arkivfoto

Meninger

Av Melhus Høyre, Stine Estenstad, Marte Olden Jakobsen

Det første vi vil si er at; Hølonda helse- og omsorgssenter skal utvikles, ikke nedlegges.

Hølonda helse- og omsorgssenter, har vært et diskusjonstema både i lokal presse og i sosiale medier en stund. Og det er kanskje ikke så rart, når en begynner å nevne utfasing av sykehjemsplasser, rekrutteringsproblemer og endringsprosesser. Derfor ønsker vi å klargjøre hva rådmannen har lagt frem, og hva vi i Melhus Høyre tenker om problemstillingen rundt Hølonda helsehus.


- Ikke snakk om nedleggelse av sykehjemmet

Melhus kommune skal sette inn et massivt rekrutteringsopplegg for å bøte med sykepleiermangelen på Hølonda helse- og omsorgssenter.

 

Det er ingenting i rådmannens forslag som indikerer nedleggelse av Hølonda helsehus, og det ønsker ikke vi heller. Alle kommuner er pålagt å ha et visst antall sykehjemsplasser – hvor mange og hvordan dette organiseres, er opp til kommunen selv.


Kjemper for sykehjemmet på Hølonda

Pårørende mener det blir et tap for bygda om sykehjemmet på Korsvegen forsvinner, og de mener kommunen burde gjøre mer for å rekruttere sykepleiere.

 

Hvis vi tenker at vi tar bort sykehjem, fra Hølonda Helsehus, står vi igjen med heldøgnsomsorgsplass. Det er et trinn mellom omsorgsbolig og sykehjem. Da vil vi kanskje få en mer fleksibel omsorgstjeneste, hvor man da kan benytte rommene på Hølonda helsehus til de brukergruppene som har behov til enhver tid. Dette kan for eksempel være demente eller unge demente. Dette vil fremdeles kreve sykepleiekompetanse og høyt faglig nivå på tjenestene. Kanskje kan vi tenke tanker om etablering av Frisklivssentral og forebyggende arbeid, med yrende liv av frivillighet som blomstrer på Hølonda.


Nå har Gullbjørg fått trygghetsalarm

Slippe å flytte inn på helsesenteret:

 

I en langtids sykehjemsplass er det strenge krav for drift. Blant annet at uavhengig av diagnosene til pasientene ved sykehjemmet, ligger det et krav om sykepleiere på alle vakter. Og kanskje Melhus kommune må ha dette i betraktning som følge av sykepleiermangel.

Vi må løfte frem tanker om utvikling, men en utvikling skal gjøre tilbudet til det bedre for innbyggerne i Melhus kommune og Hølonda helsehus. Vi må la rådmannen få muligheten til å komme tilbake til oss med flere alternativer for fremtidig drift. Det kan bli veldig spennende å se hva vi kan få til.


Frykter legekontoret blir lagt ned

- Vi trenger en trygghet på at tjenester blir videreført siden andre tjenester er lagt ned på Hølonda, sier Ragnhild Winnberg Svartbrenna (Ap).

 

«Vi kan ikke trylle frem sykepleiere» sa komiteleder Maren Grøthe i Trønderbladet 12. februar 2021. Og det har lenge vært en bekymring for rekruttering av sykepleiere i Melhus og landet over. Dette er en bekymring vi må ta inn over oss. Rekruttering av sykepleiere og kompetanse handler selvsagt om lønn og turnus, men også så mye mer. Vi jobber nå med tanker om å få til en strategi for desentralisert og fleksibel videreutdanning innen helse og omsorg. Vi må tenke flere tanker samtidig.


En sykehjemslege, med ansvar for tre sykehjem, er ikke nok. Helsepolitisk uttalelse fra årsmøtet i LHL Melhus

Alt må gjøres for å løse problemet

En sykehjemslege, med ansvar for tre sykehjem, er ikke nok. Det mener hjerte- og lungesykeforeninga, LHL Melhus.

 

Også når vi snakker om rekruttering, må vi få frem at Hølonda og Korsvegen er et godt sted å bo. Plassen må fremsnakkes og utvikles videre, og slik gjøre det enda mer attraktivt å bo her. Denne plassen er virkelig idrettsbygda. Her er det et unikt ishockeymiljø, og kanskje – tak over isen- vil gjøre susen i fremtiden. Jårakjølen er et annet unikt område, en av Trøndelags langrennsperler som er snøsikkert og fantastisk. Hølonda har i tillegg et meget aktivt næringsliv både innen landbruk og entreprenørskap. Her er det gode oppvekstsvilkår med ny barnehage, barne- og ungdomsskole, svømmebasseng og kunstgress.


- Ingen fare for tomme rom på Hølonda helse- og omsorgssenter

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) mener sykepleiermangelen ikke vil føre til at Hølonda helse- og omsorgssenter kan få redusert tilbud.

 

Bolyst skapes av de gode historiene, et godt omdømme og fokus på alt det distriktet har å tilby. Vi har nybygde leiligheter og to boligområder, Husåsen og Bøveråsen, som snart er klar for utbygging. Her vil det være rimeligere å etablere seg, og ved behandling av kommende arealplan, vil vi aktivt arbeide for nye bo- og næringsområder.

Ved å bosette seg på Hølonda og Korsvegen har du samtidig en nærhet til Melhus sentrum og Trondheim. Men vi må også politisk arbeide for utbedring av fylkesvei 708, god bredbåndsutbygging og økt kollektivtilbud. Dette vil være avgjørende for vekst og rekruttering.

Politiske vedtak om at «alt skal være som før», er den største utfordringen for innovasjon og utvikling for distriktet og samfunnet generelt. Og en skal ikke forandre for forandringens del, men forandre for å forbedre. Men, en ting skal være sikkert, det skal være lys rommene på Hølonda helsehus.


Mangler både sykepleiere og leger i Melhus

Varaordføreren mener det er på høy tid å se på nye ordninger for Hølonda helse- og omsorgssenter på grunn av mangel på helsepersonell.