Forsøker å avlede oppmerksomheten fra det det egentlig dreier seg om lav dødelighet på sykehjemmet

Keiserens nye klær

Når saken egentlig dreier seg om lav dødelighet på sykehjemmet, dukker det opp et nytt ord.

Det er tydelig at enkelte politiske prosjekter ikke tåler å bli omtalt på vanlig norsk, men helst bør kamufleres og ufarliggjøres med byråkratiske ny-ord. Dette virker unødvendig fremmedgjørende for oss vanlig dødelige som prøver å følge med i den politiske debatten, skriver innleggsforfatteren. Debatten hanlder om Midtre Gauldal sykehjem.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Skrevet av Odd A. Grønvik

«Politisk dragkamp» er et mye brukt uttrykk – på samme måte som «hardtslående argumenter». Det finnes i det hele tatt en stor skattekiste av mer eller mindre veldefinerende beskrivelser av den politiske hverdag og ikke minst politikere: tåkefyrste, råskinn, diplomat, pragmatiker osv. Noen gjør sågar et nummer av at de kaller «en spade for en spade», og noen snakker om «fake news», men det skal jeg absolutt la ligge her.

Politikk kan være vanskelig, og mye av språket som brukes i politikken, er heller ikke lett. Men det er noen som klarer det. Hvor mange ganger har en ikke blitt imponert over en politiker eller byråkrat som har en dårlig sak, men kommer forbausende godt ut av det. Det må være noe med språket – retorikken. Noen ganger er det viktig å liste seg forsiktig rundt grøten/tåkeprat, andre ganger å avlede oppmerksomheten fra det det egentlig dreier seg om. Noen ganger kan det tjene ens sak å kritisere andres språkbruk.


Viser klart og tydelig at han ikke skjønner hva som ligger i det å krenke andre

Kjell Arne Vinsnesbakk viser klart og tydelig at han ikke skjønner hva som ligger i det å krenke andre, skriver varaordfører Bjørn Enge i dette innlegget.

 

I vårt område har imidlertid enkelte politikere/byråkrater valgt en annen strategi. I dette tilfellet: For å dempe/ufarliggjøre virkningen av en analyse, finner de på et nytt ord !

Saken gjelder nedfasing (reduksjon - min kommentar) av sykehjemsplasser i Midtre Gauldal. Som det blir sitert i TB sist tirsdag: «Nedfasinga er avhengig av naturlig frafall. Sånn at vi ser at en del av det utfordringsbildet vi har fått, er at vi har lav dødelighet på sykehjemmet.»


Varaordføreren insinuerer at jeg har produsert «fake news». Dette er en helt uhørt!

Uttalelsene fra varaordføreren betrakter jeg både som hersketeknikk, og som et forsøk på å begrense ytringsfriheten til folkevalgte.

 

Dette er naturligvis en alvorlig og delikat analyse. Vedkommende som framfører den, forsøker å dempe konklusjonen ved å bruke ordet : «utfordringsbilde», et ny-ord som ikke finnes i noen norske ordbøker hverken på bokmål eller nynorsk (jeg har lett lenge.) Men de fleste skjønner likevel hva konklusjonen i analysen er, og at elefanten utvilsomt er plassert i rommet.


Kommentar

Når bestemor er elefanten på rommet

Når kommunen er avhengig av naturlig frafall på sykehjemmet.

 

Da er det en tanke upent å æreskjelle en motdebattant, som i likhet med de fleste andre har forstått konklusjonen, og følgelig erstatter ovenstående byråkratiske ny-ord : «utfordringsbilde» med det mer folkelige :«problem». Her får ingen komme og blåse bort tåkedottene.


Fungerer som «orakelet i Delfi»

Offisiell eller uoffisiell maktbruk er like ille. Det er åpenbart at dette forekommer i Midtre Gauldal i større grad enn det er trivelig å tenke på for en lokalpatriot.

 

Nå er det sikkert noen som har googlet ovenstående ny-ord. Ja, det finnes side opp og side ned der «utfordringsbilde» blir brukt, i all hovedsak av helseforetak eller kommunebyråkrater/KS. Det tjener ikke disse til ære å holde seg med en språkbruk som hverken står forklart i ordbøker eller brukes av folk flest. Retoriske krumspring vil alltid være et signal til mottakeren om å være ekstra årvåken.


Det hersker liten tvil om at dette var et overtramp

Ansatte skal slippe å bli tildelt spark under beltestedet

Utfordringer ved Midtre Gauldal sykehjem.

 

Det er tydelig at enkelte politiske prosjekter ikke tåler å bli omtalt på vanlig norsk, men helst bør kamufleres og ufarliggjøres med byråkratiske ny-ord. Dette virker unødvendig fremmedgjørende for oss vanlig dødelige som prøver å følge med i den politiske debatten. Vi liker klar tale og gjerne at noen tør fortelle at keiseren ikke har klær på, eller i alle falle at klærne ikke er finere enn våre - .


Lav dødelighet på sykehjemmet - en utfordring?

Både kommunedirektør og ordfører burde beklaget og tatt avstand fra uttalelsen, mener Kjell Arne Vinsnesbakk.