Kommentar

Når bestemor er elefanten på rommet

Når kommunen er avhengig av naturlig frafall på sykehjemmet.

Jeg synes det er bra at Midtre Gauldal tør å ta debatten, for åpent kamera i kommune-tv.

Meninger

Hvordan er det å være i «målgruppa» når politikerne diskuterer hvor mange ledige plasser det ligger an til å bli på sykehjemmet. Med andre ord, å være en eldre person som bor på sykehjem eller er i en situasjon hvor mange år på baken og helsetilstand tilsier at det snart kan bli aktuelt å få samfunnets beste heltidsomsorg.