Derfor vaksinerer vi alle på bedehuset i Melhus sentrum

Vaksinering av alle de voksne innbyggerne i kommunen er et stort logistikkarbeid.

Ragna Solem (94) lot seg vaksinere uten å kny, og vaksinen ble satt av sykepleier Anne Jøraandstad.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Monica Brækken, enhetsleder Melhus kommune

Vi har fått noen henvendelser om hvorfor vi legger opp til vaksinering kun på ett sted i kommunen. Det er det flere grunner til.

Vaksinering av alle de voksne innbyggerne i kommunen er et stort logistikkarbeid. Lokalene må være egnet da vi er avhengig av god nok avstand. Vi bruker også en god del utstyr, som det vil være tungvint å frakte og rigge til på ulike steder.


 

Vi har liten kunnskap om hva vi får av vaksinedoser mer enn et par uker fram i tid. Det vi vet er at vaksiner dårlig tåler ekstra transport. Vaksinene blir levert i hetteglass og skal deretter blandes ut i doser. Denne jobben må gjøres av trent personell. Spesielt bør vi unngå frakt av vaksiner når de er gjort klare.

Derfor er det mest hensiktsmessig for oss å ha ett sted der vi setter vaksinene. At vaksinasjonen kan skje på ett sted i månedene framover, skaper forutsigbarhet både for oss og for innbyggerne.

De første vaksinene til aldersgruppen 85 år og oppover satte vi på et lokale på Horg i samme tidsrom som vi også vaksinerte ved Horg sykehjem. Det skyldes blant annet at vi ikke hadde avklart lokasjon og for å unngå unødvendig frakt

Alle i aldersgruppen 85 år og oppover vi har kontaktet for vaksinering, er spurt om de på egen hånd kommer seg til vaksinasjon. Mange har fått hjelp av pårørende.

Av alle fra Hølonda som har fått vaksine, er det kun en håndfull hvor det er ukjent skyss. Antakelig har to-tre tatt taxi. Kun én person har uttrykt misnøye med å måtte ta seg til Melhus sentrum.

Vi jobber nå aktivt med både appen Nyby og Melhus Røde Kors for å legge til rette for hente- og bringetjeneste, samt andre praktiske oppgaver knyttet til vaksineringen.


Disse møter du på teststasjonen for covid-19

Testerne ble spurt om de ville jobbe på teststasjonen i Melhus, og de forteller at de aldri har vært redde for smitte.Nå har vaksineringa i Melhus bedehus startet

Gruppa 85 pluss er først ut, og over 500 skal vaksineres.