Strømprisen danker ut korona

Det som betyr noe for strømprisen til husstandene er Norges eksport av strøm til kontinentet.

  Foto: Paul Kleiven / NTB

Meninger

Å «gräva etter slitna sanningar i snusdosan» er en interessant øvelse, men ikke særlig fruktbar ifølge poeten Carl Emil Englund som døde i 1964. Han var opphavet til den populære gjennomgangsfiguren «Kolingen» som lever i beste velgående på Twitter. I en passasje sier Kolingen: «Det är roligt att leva, för da får man se hur det går”.

Når Trønderbladet på lederplass relaterer den høye strømprisen til kulden, og skriver «Aldri før har vi brukt mer strøm i Norge» så er det riktig isolert sett. Henvisningen til vinteren 2010/2011 er også riktig.  Men manns minne er kort. I 2002-2003 var det lite vann i magasinene på grunn av hardhendt utkjøring av vannet tidligere på året. Den norskproduserte vannkraften ble sendt til Tyskland som trengte kjøling. Ved inngangen til vinteren 2003 sto vi med en lav fyllingsgrad i magasinene på grunn av eksport og prisene for norske strømforbrukere gikk rett til værs, høyere enn Tyskland. Det ble den gang som i dag snakk om å redusere strømavgiftene. Mange med dårlig råd og kalde leiligheter måtte gå til sosialkontoret. Til tross for normal nedbør, fortsatte fyllingsgraden i norske vannmagasiner å synke på grunn eksport, altså en selvforskyldt situasjon.

Når en går inn på Statnetts sider i januar i år, så skriver de at «Det er godt med vann i vannmagasinene og strømnettet er intakt, så kraftsituasjonen i Norge betegnes som normal.» De skriver videre «Det årlige energiforbruket per husstand har gått ned de siste årene, men vi ser en klar trend i at behovet for effekt, altså umiddelbart forbruk av strøm, øker»

Det som gjenstår da er å søke videre i «Snusdosan». At vindturbinene på Fosen står eller at elbilen skal lades betyr lite i dette bildet. Det som betyr noe for strømprisen til husstandene er Norges eksport av strøm til kontinentet. Netto utgjorde denne 18,9 TWh i 2020, og fortsatt eksporteres det for fullt. Noe slikt har aldri skjedd før.

Kan det være at Norge har nok strøm til eget forbruk? Kan det være at vi importerer europeisk strømpris gjennom eksportkabler? Kan det være at vi snubler i oss sjøl i energipolitikken her oppunder Nordpolen og ryker på hodet lukt ut i kulden?


Ett viktig råd akkurat nå

Kulda øker faren for brann:Vi får Sibir-kulde minst ei uke til

Et høgtrykk mellom Nord-Norge og Grønland drar kulde fra Sibir inn over hele Norge.