Støtter kampen for sykehjemmet på Hølonda

Det er for enkelt å begrunne en nedlegging med mangel på sykepleiere og leger.

- Jeg er redd for at noen også i Melhus tenker økonomi og ikke verdighet for de eldre, skriver Svein Otto Nilsen i innlegget. Her ser vi inngangspartiet til Hølonda helse- og omsorgssenter.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting


Pårørende mener det blir tap for bygda om sykehjemmet på Korsvegen forsvinner.
Dette leser vi i Trønderbladet 26. januar.


Kjemper for sykehjemmet på Hølonda

Pårørende mener det blir et tap for bygda om sykehjemmet på Korsvegen forsvinner, og de mener kommunen burde gjøre mer for å rekruttere sykepleiere.Jeg vil som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet gi full støtte til de pårørende. Det er for enkelt av Rådmannen i Melhus å begrunne en nedlegging med mangel på sykepleiere og leger. Det virker som at Melhus kommune ser oppover til Midtre Gauldal, hvor en sentralisering av heltids omsorg er et stort tema i disse dager. Det er et mål i kommunene at man skal ha nok sykepleiere også på sykehjem.
Dessverre så er det sykepleiermangel på mange sykehjem.

Hva er en sykepleier?

Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, og er sammen med annet helsepersonell ansvarlig for sikkerheten og rekonvalesensen til akutt eller kronisk syke eller skadde mennesker, forebyggende helsetiltak og behandling av livstruende tilstander i mange forskjellige helsesammenhenger. 

Sykepleiere har en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sykepleierens særegne funksjon er ifølge Norsk sykepleierforbund å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende behov.

Jeg har stilt spørsmål til kommunedirektøren i Trondheim hvorfor ikke sykepleiere som jobber på sykehjem får dekket de midlene som lønnen tilsier gjennom budsjettet.

Svaret jeg fikk var at i Trondheim kommune fordeles budsjettet etter pleiebehovet blant brukerne og ikke kompetansen til de ansatte.

Dette gjør at sykehjem heller prioriterer andre enn sykepleiere når det skal ansettes helsepersonell.
Er dette en ønsket utvikling?

Mitt spørsmål til rådmannen og ordføreren i Melhus er:

Fordeler Melhus også budsjettet etter pleiebehovet blant brukerne og ikke kompetansen til de ansatte?
Jeg vil ikke stille spørsmål om man ser mot Midtre Gauldal og sentralisering, men jeg er redd for at noen også i Melhus tenker økonomi og ikke verdighet for de eldre.


Er det riktig å samle de med heldøgns omsorg på Støren?

Midtre Gauldal må ifølge politikerne ha en ny strategi og sender de sykeste fra bygdene inn til sentrale Støren.Mormor vil aller helst bo hjemme. Dessverre bor hun i Midtre Gauldal

Dessverre for mormor bor hun i Midtre Gauldal.

 

- Føler meg utfryst og trakassert av kommunen

Siden 1992 har Siri Hagen jobbet mye som hjelpepleier på Singsås bo- og dagsenter. Blant annet fordi hun mener de eldre fikk et stadig dårligere tilbud, bestemte hun seg for å si opp i januar 2020. Da startet flere konflikter.