Når ble det feil å gjøre politiske vedtak som understreker vårt eget lovverk?

Det skulle bare mangle. Det handler om å vise innbyggerne hvor vi står.

Når ble det feil å gjøre politiske vedtak som understreker norsk lov? spør innleggsforfatterne. På bildet ser vi tre av dem, fra venstre Anne Sørtømme (SV) og Tina Knarbakk (Rødt), og helt til høyre Trond Sortland Kuldvere (MDG).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Anne Sørtømme - SV, Tina Knarbakk - Rødt, Jørn Ove Moen - Ap, Trond Sortland Kuldvere - MDG


I kommunestyremøtet 2. februar behandlet vi en interpellasjon fra partiet Rødt der forslaget til vedtak var «Melhus kommune legger til grunn at retten til å organisere seg er et ufravikelig prinsipp i norsk arbeidsliv. Melhus kommune ønsker å bevare et organisert arbeidsliv. På bakgrunn av dette skal ikke aktører som undergraver retten til å organisere seg benyttes av Melhus kommune.»


Bakgrunnen for interpellasjonen er blant annet at vi i den siste tiden har fått en aktør inn i norsk luftfart som ikke tillater sine ansatte å fagorganisere seg. 


Melhus Arbeiderparti forsøker feilaktig å skape et bilde av at Høyre, Senterpartiet og Melhuslista er imot grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

Det er unødvendig å vedta å følge norsk lov!

Selvfølgelig støtter vi retten til å organisere seg, noe som er nedfestet i Norges lover.

 

Posisjonen ved H, Sp og Melhuslista, ville ikke støtte dette forslaget, med det argumentet at det allerede er gjeldende i norsk lov. I et innlegg i TB 3/2 uttaler de blant annet at «å gjøre vedtak i kommunestyret om lover som allerede er gjeldende og godt innarbeidet framstår som både meningsløst og unødvendig. Vi ønsker ikke en praksis i kommunestyret der vi tar norske lover opp til avstemning».

Da spør vi: Når ble det feil å gjøre politiske vedtak som understreker norsk lov? Om man leter, så er det mange eksempler å finne på politiske vedtak i norske kommuner og fylkeskommuner som bekrefter det som lovverket allerede sier.

Ett eksempel er fra høsten 2020 der Vestland fylke ble erklært som antirasistisk sone, på tross av at vi har den såkalte rasismeparagrafen i straffelovens § 185. Og, det er nok eksempler å ta av der folkevalgte organer vedtar uttalelser om både rasisme, mobbing, arbeidsliv, miljø og annet. Det sender viktige signaler til de som rammes og samfunnet forøvrig om at dette er noe vi ikke tolererer, og ønsker å kjempe for/mot. Det blir en viktig anerkjennelse av det lovverket vi allerede har, og gir det ytterligere legitimitet.


Så i motsetning til posisjonspartiene ønsker vi en praksis i Melhus der det er helt innafor å gjøre vedtak om saker som fra før av er omfattet av norsk lov. Det skulle bare mangle. Det handler om å være fremoverlent og vise innbyggerne hvor vi står. Signaleffekt i seg selv skal man ikke kimse av. Det er heller ikke alltid at gjengs oppfattelse av rett og galt harmonerer med loven.

Et eksempel fra vår egen kommune: Vi erindrer en orientering om Ungdata-undersøkelsen for noen år tilbake, der minst én folkevalgt argumenterte for å sende med mindreårige alkohol på fest. Altså en handling som strider imot norsk lov. Her ble nok saken «tatt til orientering», men i etterpåklokskapens lys kan man gjerne tenke seg at det hadde vært et tilleggspunkt av typen «kommunestyret/komiteen ber kommunen ha særskilt fokus på langing av alkohol til mindreårige». Ikke først og fremst for de som jobber forebyggende sin del, men for å sende et tydelig signal til innbyggere og foreldre at dette er noe vi ikke ønsker i Melhus, og noe i politikere er opptatt av. Ergo, er det ikke alltid lovverket strekker til når det er snakk om meningsdannelse og holdninger, så argumentet fra Sp, H og ML faller på stengrunn. 


I leserinnlegget sier de også at «Selvfølgelig støtter vi retten til å organisere seg, noe som er nedfestet i Norges lover». Da skulle det være like selvfølgelig å stemme for et forslag som understreker betydningen av dette. Det er snakk om å sette spotlighten på områder som står under press.


Posisjonen er alltid velkommen til å komme med endringsforslag og/eller tilleggsforslag. Det skjedde altså ikke i denne saken. De valgte selv å stemme imot. 


Ville ha boikott av flyselskap

Rødt vil at verken Wizz Air eller bedrifter som ikke godtar fagorganisering, skal få være forretningspartnere.