Melhus Arbeiderparti forsøker feilaktig å skape et bilde av at Høyre, Senterpartiet og Melhuslista er imot grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

Det er unødvendig å vedta å følge norsk lov!

Selvfølgelig støtter vi retten til å organisere seg, noe som er nedfestet i Norges lover.

Melhus Arbeiderparti forsøker feilaktig å skape et bilde av at Høyre, Senterpartiet og Melhuslista er imot grunnleggende arbeidstakerrettigheter som er fastsatt i norsk lovverk. Dette er selvsagt helt feil. skriver (f.v.) Merethe Moum, Jorid Jagtøyen og Stine Estenstad i dette innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Jorid O Jagtøyen, ordfører, Sp

Stine Estenstad, varaordfører og leder av Administrasjonsutvalget, H

Merethe Moum, gruppeleder Melhuslista


I en interpellasjon fra Rødt sist kommunestyremøte, ble vi bedt om å vedta følgende:

«Melhus kommune legger til grunn at retten til å organisere seg er et ufravikelig prinsipp i norsk arbeidsliv. Melhus kommune ønsker å bevare et organisert arbeidsliv. På bakgrunn av dette skal ikke aktører som undergraver retten til å organisere seg benyttes av Melhus kommune.»

Dette er allerede gjeldende i norsk lov og avtaleverk. Under debatten redegjorde rådmannen hvordan dette følges opp av Melhus kommune, og kunne dokumentere at dette var godt ivaretatt i våre kvalitesrutiner, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi. Melhus kommune er en offentlig aktør og en del av fylkets innkjøpssystem. Vi forholder oss til de lover, vedtekter, miljøkrav og etiske retningslinjer som foreligger for offentlige anbud.


Ville ha boikott av flyselskap

Rødt vil at verken Wizz Air eller bedrifter som ikke godtar fagorganisering, skal få være forretningspartnere.

 

Derfor argumenterte vi for at det var unødvendig å vedta dette. Vi mente at denne uttalelsen kunne sendes over til administrasjonsutvalget for en bredere debatt, men dette ble ikke fulgt opp fra interpellanten. I en slik sak kunne vi fått kunnskap om hvordan vi arbeider med dette i praksis ved kjøp av varer og tjenester.

Melhus Arbeiderparti forsøker feilaktig å skape et bilde av at Høyre, Senterpartiet og Melhuslista er imot grunnleggende arbeidstakerrettigheter som er fastsatt i norsk lovverk. Dette er selvsagt helt feil. Selvfølgelig støtter vi retten til å organisere seg, noe som er nedfestet i Norges lover.

Det er i Norge nulltoleranse mot sosial dumping, og arbeidsmiljøloven, organisasjonsfriheten og retten til fagforeningsarbeid står sterkt. Å gjøre vedtak i kommunestyret om lover som allerede er gjeldende og godt innarbeidet framstår som både meningsløst og unødvendig. Vi ønsker ikke en praksis i kommunestyret det vi tar norske lover opp til avstemning.


Vil ha Helseplattformen om den ikke blir for dyr

Melhus formannskap går nå inn for at Melhus skal bli med på Helseplattformen, og vil at den skal gjelde for hele landet.

 

Organisasjonsfriheten følger av en rekke internasjonale instrumenter som Norge er bundet av, blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11. EMK er inkorporert som norsk lov. Også bestemmelser i arbeidsmiljøloven berører organisasjonsfriheten, for eksempel forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon i aml. § 13-1.

Som alternativ til å komme med en uttalelse som stadfester teksten i loven, ønsker vi en bredere debatt velkommen.  Der kan vi se på hvordan loven følges opp i kvalitetssikringssystemene våre i praksis.