Lav dødelighet på sykehjemmet - en utfordring?

Både kommunedirektør og ordfører burde beklaget og tatt avstand fra uttalelsen, mener Kjell Arne Vinsnesbakk.

Uttalelsen om lav dødelighet på sykehjemmet er brukt i flere møter. Både kommunedirektøren og ordføreren burde beklaget og tatt avstand fra uttalelsen, mener Kjell Arne Vinsnesbakk.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Av Kjell Arne Vinsnesbakk

På kommunens hjemmeside la ordføreren ut en kommentar til debatt som har foregått i sosiale medier med bakgrunn i min kommentar og mitt spørsmål i kommunestyret 21. januar 2021.

Som aktiv politiker siden først på 80-tallet har jeg vært i mange diskusjoner og stilt kritiske spørsmål.

Kjell Arne Vinsnesbakk  Foto: privat

 

Selv om ordføreren forsøker å fremstille det slik, har jeg aldri forsøkt å tillegge andre, hverken politikere eller administrasjonen meninger de ikke har, eller utsagn som de ikke har fremført. Det er første gang jeg er blitt beskyldt for dette.

« Lav dødelighet»                                                       

Ved gjennomgang av omstillingsprosessen innen helse og omsorg ble det sagt fra administrasjonen, sitat:

«Så det vi gjør no………..nedfasinga er avhengig av naturlig frafall, sånn at vi ser jo at en del av det utfordringsbildet vi har fått, er lav dødelighet på sykehjemmet… » sitat slutt.

Hva er et utfordringsbilde?                                                                                                       

En utfordring er noe som krever kamp/hardt arbeid (for å overvinnes) ifølge UiB/Språkrådet/Bokmålsordboka

Derfor reagerte jeg på ovennevnte utsagnet. Det er ingen tvil om hva som ble sagt, og det er heller ikke tatt ut av sin sammenheng.

Denne uttalelsen er brukt i flere møter, slik at det ikke er en uttalelse som jeg har mistolket.                                                                                                 

Derfor burde både kommunedirektør og ordfører beklaget og tatt avstand fra uttalelsen, i stedet for å forsøke å bortforklare.


Er det riktig å samle de med heldøgns omsorg på Støren?

Midtre Gauldal må ifølge politikerne ha en ny strategi og sender de sykeste fra bygdene inn til sentrale Støren.- Vi trives godt her på bo- og dagsenteret

Beboerne forteller at det er veldig fint på bo- og dagsenteret på Støren, selv om koronasituasjonen skaper noen utfordringer.