Giganter frister sulteforede kommuner

Vi forstår godt at det virker forlokkende med 2000 (eller flere) nye arbeidsplasser, men hvilke følger vil fabrikken ha for samfunn, arbeidsliv og natur?

Arealet der den gamle bilpressa lå på Søberg er ett av områdene Melhus kommune vurderer som tomt for en batterifabrikk.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Tina Knarbakk, kommunestyrerepresentant Rødt Melhus

Kristin Engan Gylland, styremedlem Rødt Trøndelag  

Tina Knarbakk (t.v) og Kristin Engan Gylland. 

                                                

Panasonic, Equinor og Hydro lokker med en batterifabrikk i Norge som kan gi minimum 2000 arbeidsplasser. I Trønderbladet de siste dagene kan vi lese at både Melhus og Midtre Gauldal er interessert. Ja, det virker som de fleste kommuner i Trøndelag ønsker denne fabrikken!

Flertallsgruppen i Melhus (Sp, H og ML) sier at Melhus skal være «næringsvennlig», og vi vil tro Midtre Gauldal allerede kjenner på konsekvensene av flyttingen av Norsk Kylling til Orkland. Rådmannen i Melhus mener at det ikke fins egnede arealer og ordfører i Midtre Gauldal, Sivert Moen (SP) sier til Trønderbladet 24. januar at muligheten virker for god til å være sann, men at de uansett sender inn forslag. Det er ikke vanskelig å skjønne at næringsliv er noe vi må ha, men til hvilken pris og er det for godt å være sant?

 I invitasjonen står det blant annet:

  • Mobilisering av driftsbemanning på ca. 2000 personer direkte ansatte i første fase. Hovedsakelig faglærte operatører, og personell med høyskole/universitetsutdanning
  • Oppbemanning over en periode på ca. 2 år
  • Infrastruktur og lokale tjenester for arbeidsstyrken
  • Det antas oppstart av fabrikken i 2025
  • Ca. 400 daa for første fase, mulighet for senere utvidelse opp til ca. 1000 daa, indikere mulighet for ytterligere ekspansjon
  • Egnet for store industribygg, typisk bygningsmasse ca. 200.000 m² og ca. 20 m høyde
  • Kostnader for tomt, klargjøring og tilknytning til infrastruktur
  • Byggeklar 2023 eller tidligere

Det er altså svære greier som er satt i gang i mange kommuner nå, og det høres jo veldig spennende ut. Vi syns imidlertid at invitasjonen gir for lite informasjon til å vurdere saken godt nok, og vi er bekymret for at den ikke er tilstrekkelig utredet før det iverksettes i stor skala med en prosess som skal ta få år.


Satser på at lokalt prosjekt skal lokke gigantene - leverte tilbud på tomt

Midtre Gauldal har sett seg ut et område på Støren Sør for å lokke prosjektet med batterifabrikk til kommune.

 

Det er bunnlinjen og fortjeneste som gjelder for store aktører som Panasonic, Equinor og Hydro, og de vil oppnå dette ved å utnytte våre ressurser. Trønderbladet rapporterte 12. januar at det er enighet på eiermøtet til TrønderEnergi at det er viktig å få batterifabrikken til Trøndelag, og helst sør for Trondheim.                                                                                                                                      

Økonomi er også viktig for sulteforede kommuner og mange er nå fristet til å kaste seg på fabrikk-karusellen. Vi forstår godt at det virker forlokkende med 2000 (eller flere) nye arbeidsplasser, men hvilke følger vil fabrikken ha for samfunn, arbeidsliv og natur både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt?


Mener det er urealistisk med batterifabrikk her

Mens Arbeiderpartiet mener det er urealistisk at Melhus kan finne areal til en batterifabrikk, mener flertallsgruppa at Melhus skal være med i kampen.

 

Plass- og energibehovet for en slik fabrikk er enorm. Se for dere en ruvende fabrikk med høyde på 20 meter, med tilhørende infrastruktur, på for eksempel Hovin eller Støren - på 1 km2?


- Denne fabrikken kan skape 5.000 arbeidsplasser

Midtre Gauldal kommune melder interesse for å få en batterifabrikk til det nye næringsområdet Støren Sør.

 

Noe må vi leve av, og noe må vi leve med. All produksjon og bruk av energi vil ha innvirkning på alt rundt seg, og vi ønsker debatten om forholdet mellom natur, miljø, jordbruk, energi, forbruk, profitt og arbeidsliv hjertelig velkommen!


Melhus hadde plass til en batterifabrikk, men Ap var med på å sette ned foten

Det er flott at Skurdal Hopsø (Ap) spør om kommunen er på hugget, men jeg minner om at Ap ble med og sikret flertall for å stoppe områdeplanen på Fremo.

 

Det er mulig at hele prosjektet renner ut i sanden, men vi tviler. På nåværende tidspunkt er det for lite informasjon til å ta et sikkert standpunkt. Vær likevel aktsom og klar over hva som eventuelt støttes i det lange løp, både i denne og andre saker; det er opp til oss alle å sette grensen for hvor mye kapitalismen skal råde på bekostning av det vi holder kjært.


Mener disse seks stedene kan huse batterifabrikk og 2000 arbeidsplasser

Melhus har kastet seg inn i kampen om batterifabrikken som kan gi flere tusen arbeidsplasser.
Melhus er positiv til batterifabrikk og leter etter egnet areal

En batterifabrikk kan gi 2000 arbeidsplasser, og Melhus signaliserer interesse for å få fabrikken til kommunen.