Alternativet

Gløym vindkraft, både til lands og til havs.

Skal hilse fra fjellet . Motiv fra 1/5 av Geitfjellet vindkraft, Orkland. Tekst/foto Per Børø 

Meninger

 Av Anonym

Kjernekraft er ein del av løysinga på klimaproblemet , særleg om me skal fortsette å sløse med energien.

Til dømes om me skal sponse utvinning av kryptovaluta.

Tenkjer også på artsmangfoldet, fordi kjernekraft krev langt mindre areal enn vindkraft.

Landet vårt ligg langt framme på kjernekraftteknologi, i tillegg er Norge rikt på thorium, noko som reduserer avfallsproblemet.

I tillegg er teknologien komme mykje lenger idag, noko som er viktig å komme i haud. Spørsmålet er om våre politikarar tør å gå inn for kjernekraft, i sin jakt på stemmer.


Fortsatt ser det ikke ut som om ordføreren er interessert i å utøve sitt eierskap i annen retning enn det som gir mest mulig økonomisk avkastning for kommunen.

Vindkraft: I Melhus kommune er det pengene som snakker?

Hva mener Melhus kommune og ordføreren om vindkraft og Trønderenergis aggressive satsing?

 

TrønderEnergi utsetter stor konferanse på ubestemt tid

Det midtnorske energiselskapet der Melhus er blant de største eierne, hadde planer om å ha flere hundre til stede på konferansen. Marit Bjørgen var blant dem som skulle komme dit.