Trekkerør for fiber langs nye E6 på strekningen Melhus – Kvål

Vi har spart kommunen for et utlegg på nesten to millioner kroner

Det må vi si at vi føler oss meget fornøyd med.

Jørn Ove Moen er glad for at Arbeiderpartiet sørget for at Melhus kommune sparte to millioner kroner.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Jørn Ove Moen, Arbeiderpartiet

Kommunestyret ble i oktober fremlagt en sak fra rådmannen som gikk på bidra til finansiering og kjøp av trekkerør langs nye E6 på strekningen Melhus – Kvål. Dette skulle koste 1.845.000 eks mva.

Arbeiderpartiet tok ordet i saken og stilte spørsmål til rådmannen om hvorfor kommunen skulle gå inn i dette siden det i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging tydelig fremkommer at det ved utbygging av stilles krav til at det skal legges 3 ledige trekkerør og at disse skal tilpasses fremtidige behov.


Ny E6 skal gjøre Kvål enda rastryggere

Nye Veier bygger E6 på lommer av kvikkleire, og har satt inn mange tiltak for å hindre at det blir en raskatastrofe.

 

Arbeiderpartiet er glade for at vi fikk til et vedtak i oktober som sa at:

  1. Kommunestyret ber rådmannen ta en nærmere avsjekk med Nye Veier vedrørende trekkrør langs E6 og de pålagte 3 ledige trekkrør som Staten har vedtatt i alle nye vegprosjekt.
  2. Saken legges frem igjen for formannskapet så raskt som mulig.
  3. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte beslutning i saken

Vi har med undring lurt på hvor det ble av saken til formannskapet, da det i kommunestyret, både fra rådmannens og posisjonens side, ble hevdet at det var meget essensielt at vedtaket ble gjort raskt for det var nå man gravde i området. Derfor ble også pkt 3 i vedtaket vedtatt.

Nå i dag 12. januar kom saken omsider opp til behandling i formannskapet. Det viser det seg altså at Nye Veier allerede har lagt de omtalte trekkerørene, som spesifisert i vegvesenets håndbok, og at det ikke er nødvendig for kommunen å gå inn med finansiering for å kjøpe trekkerør. Saken ble derfor vedtatt trukket og vil ikke komme opp på nytt.

Disse trekkerørene kan tas i bruk av både kommunen og eksterne aktører om det skulle bli fremtidige behov. Altså er det lagt til rette for fremtidig behov for bedre nett til innbyggere og næringsliv i kommunen. Man må selvfølgelig påregne en kostnad for å ta i bruk rørene, enten ved kjøp eller leie på et senere tidspunkt. Men at vi nå har spart kommunen for et utlegg på nesten to millioner kroner nå når de økonomiske rammene er trange nok som de er, må vi si at vi føler oss meget fornøyd med.


- Leira blir til kvikkleire

Arvid Hammeren har flere spørsmål som han vil stille veibyggerne i Melhus.