Konglomeratsteinen på Skjerdingstad

Denne spesielle rasteplassen hadde fortjent en bedre skjebne.

Denne 50 tonn tunge steinen ble funnet i leirmassene som ble gravd opp i forbindelse med vegarbeidet for E6 i 2004, forteller Torgeir Gunleiksrud i innlegget.  Foto: Torgeir Gunleiksrud

Meninger

Skrevet av Torgeir Gunleiksrud

I Trønderbladet 18. desember 2020 skrev Gunn Heidi Nakrem at konglomeratsteinen på Skjerdingstad nå er i ferd med å havne i bakevja, i enden av en blindveg, inneklemt mellom nye E6 og jernbanelinja. Det er synd! Denne spesielle rasteplassen med informasjon både om konglomeratsteinens spennende historie og om Gauldalens spesielle geologiske historie hadde fortjent en bedre skjebne!


 

Denne 50 tonn tunge steinen ble funnet i leirmassene som ble gravd opp i forbindelse med vegarbeidet for E6 i 2004.

Lokalhistoriker Ola Storhaugen fikk høre om den spesielle steinen og etter godt samarbeid med vegvesenet ble den steinen flytta opp til en godt tilgjengelig plass ved enden av Skjerdingstad bru. Her ble det etablert et lite parkanlegg og ei informasjonstavle med tekst både på norsk og engelsk hvor det er beskrevet hvordan denne steinen for 11000 år siden havnet i leirmassene i den fjordarmen som på den tida gikk langt innover Gauldalen.


Bare fem fikk være med på denne turen

Veteraner fra turistforeningen på vandring til Skjerdingstadmoen.

 

Det har ikke vært noe besøksregistrering ved denne rasteplassen, men jeg har fått inntrykk av at denne severdigheten etter hvert har blitt oppdaget av flere, blant annet av fagfolk fra NTNU og NGU i tillegg til skoleklasser, turgrupper og andre.

Jeg tok kontakt med Nye Veier for et halvt år siden og fikk da forsikring om at denne spesielle steinen skulle flyttes til et sted hvor den var lett tilgjengelig og godt synlig og at dette var beskrevet i reguleringsplanen. Så plutselig får vi vite at flytting nå ikke lenger er aktuelt. I og med at Skjerdingstad bru nå er revet innebærer dette at denne severdigheten blir liggende vesentlig mer bortgjemt i enden av en blindvei. Den er i ferd med å havne i bakevja, som Trønderbladet ganske riktig slår fast.


Vandret til en svært sjelden stein

Deltakerne på sagavandringa fikk se spor etter fortidas innbyggere.

 

All ære til Trønderbladet som først skrev om denne spesielle steinen, Storhaugen som så potensialet og vegvesenet som tok ekstraarbeidet med å flytte steinen og etablerte en rasteplass rundt steinen. Jeg håper det fortsatt ikke er for sent å få omgjort denne beslutningen, slik at denne lokalgeologiske severdigheten kan bli bedre tilgjengelig for et bredt publikum.