Mormor vil aller helst bo hjemme, hvem vil ikke det?

Dessverre for mormor bor hun i Midtre Gauldal.

Hva er kostnaden for kommunen for en sykehjemsplass sammenlignet med det å sørge for tilstrekkelig støtte i hjemmet fra hjemmesykepleien? spør Anne Langlo i innlegget.   Foto: Simen Meisdal

Meninger

Skrevet av Anne Langlo

Jeg er heldig og har ei mormor på 95 år som er høyst oppegående, holder seg orientert om det som skjer både i nærmiljøet og i verden forøvrig, løser kryssord som jeg bare kan drømme om å få til og som strikker kofter, lugger og votter nesten som ei maskin.

Mormor vil aller helst bo hjemme, hvem vil ikke det? Mormor har også mange fantastiske naboer som stikker innom og ser til hvordan det er med henne. Greit for oss nærmeste, som ikke bor i kommunen. Sånn sett er mormor heldig. Men hun er ikke heldig med kommunen hun har vært bosatt i og skattet til hele livet. Dessverre for mormor bor hun i Midtre Gauldal. Og ikke nok med det, hun bor i utkanten av kommunen.


Mormora mi vil ikke være noen til last, og hun finner seg i mye. Det tror jeg det er mange av de eldre som gjør. Det gjør ikke jeg som barnebarn. Av hensyn til mormor skal jeg ikke skrive detaljert om all kontakt jeg har hatt med etatene på Støren for at hun skal få den hjelpen hun trenger – men om noen i kommuneadministrasjonen vil ha en prat med meg stiller jeg opp.


Hva med eldreomsorgen i Midtre Gauldal?

Når jeg sjøl begynner å nærme meg pensjonsalder, tenker jeg mer og mer: Hva skjer når JEG trenger mer hjelp til det daglige behov?


Mormor har behov for hjelp i forbindelse med oppstart av dagen, mer konkret for å få på kompresjonsstrømper. Dette har hun klart selv helt til i høst. Kompresjonsstrømper er et tiltak legen har foreskrevet, for å øke blodsirkulasjonen, og for å forhindre dannelsen av blodpropper i leggene. Dette betyr at jo tidligere på dagen strømpene kommer på – og jo tettere opp mot sengetid de blir tatt, dess bedre er det.


Skaper uro og utrygghet blant ansatte og beboere

Nå ønsker dere også å innskrenke ytringsfriheten.

 

Heldigvis for mormor skal hjemmesykepleien hjelpe henne med å ta på og av strømpene. Dessverre for mormor er rammebetingelsene administrasjonen på Støren (eller politikerne?) har gitt hjemmesykepleien altfor dårlig. Faktisk skandaløst elendig. Og når mormor ikke bor nært oppstart av kjørerutene betyr det at et såpass «lite viktig» tiltak, som kan forhindre blodpropp, ikke prioriteres.


Hva skjer i Midtre Gauldal kommune?

Er det kanskje på tide å stoppe opp og tenke seg om?

 

Dette skjer i Midtre Gauldal kommune!

Ordfører Sivert Moen avviser påstander om sensur og fryktkultur i Midtre Gauldal kommune. - Kommunestyret har gitt støtte til en strategi som bygger opp under tilsvarende tidligere vedtak. Nå må vi gå videre og levere tjenestene i tråd med dette, sier ordføreren i dette innlegget.Som et eksempel på hvordan dette ivaretas i praksis kan 13.12. brukes. Det er søndag og bemanningen i hjemmesykepleien er lavere enn på hverdagene. Søndag 13.12. ble strømpene tatt på kl 12:00 og tatt av rett etter kl 18. Det betyr at det foreskrevne tiltaket fra lege ble ivaretatt 6 av døgnets 24 timer.


Midtre  Gauldal kommune - før og nå

Rådhuset har endret seg mye de siste åra.


Dessverre er ikke dette den eneste dagen at mormor får hjelp langt ut på formiddagen og på tidlig kveld, det er mer standard enn unntak. Og det er som sagt ikke de som kjører i hjemmesykepleien sin skyld.


Er Midtre Gauldal kommune blitt en diktaturstat?

Jeg er fristet til å stille dette spørsmålet etter å ha lest mange innlegg under spalten meninger i Trønderbladet i tillegg til å ha snakket med flere medlemmer av kommunestyret i Midtre Gauldal.

 

Nå har mormor vært på julebesøk hos meg noen dager, og har fått hjelp med kompresjonsstrømper slik legen har foreskrevet det. Resultatet? Jo, hun er i mye bedre form og har ikke vondt i beina.Midtre Gauldal leverer trygge og gode pleie- og omsorgstjenester

Midtre Gauldal leverer trygge og gode pleie og omsorgstjenester – og det skal vi fortsette med!


Ser i leserinnlegget fra ordfører Sivert Moen 24.12.2020 at han mener at Midtre Gauldal har gode rutiner og leverer trygg og god eldreomsorg i hele kommunen. Han skriver videre at gjennom å styrke hjemmesykepleien og hjemmetjenesten nå vil kommunen være bedre rustet til å gi god omsorg til sine innbyggere, enten de bor i egen bolig på bygda, eller om de bor i en omsorgsbolig i et av bygdesentrene våre. Mormora mi har behov for styrket hjemmesykepleie NÅ, og det er ordføreren som er ansvarlig for å få rammebetingelser for dette på plass.


- Styres Midtre Gauldal kommune av følelser?

Kommunens innbyggere skal ha mulighet til å stille kritiske spørsmål – det er en grunnleggende rettighet. Man skal også kunne forvente at kommunens representanter responderer på kritikken, uten at responsen styres av følelser.

 

Ser også at ordføreren henviser til kommunalsjefen for opplysninger og spørsmål. Jeg sendte en henvendelse til både enhetsleder for pleie og omsorg og helsesjefen 1 uke før jul som foreløpig er ubesvart. Går ut fra at disse besvares så snart julefreden er over. I tillegg vil jeg gjerne ha tilbakemelding fra enhetsleder pleie og omsorg, kommunalsjef for helse og velferd og ordfører på følgende spørsmål:

  • Hva er kostnaden for kommunen for en sykehjemsplass sammenlignet med det å sørge for tilstrekkelig støtte i hjemmet fra hjemmesykepleien? Kan det forsvares å ansette for eksempel to ekstra medarbeidere i forhold til en eller flere sykehjemsplasser?
  • Er innbyggerne i Midtre Gauldal mer verdt dess nærmere Støren de bor? Spør da et av svarene jeg har fått er at man ikke kan regne med å få hjelp tidlig på dagen når man ikke bor i nærheten av der oppstart av kjøreruten er.
  • Enhetsleder pleie og omsorg og kommunalsjef for helse og velferd bor i dag utenfor Midtre Gauldal kommune.  Kan dere se for dere å bli gamle i Midtre Gauldal?

     

Og med referanse til svar som tidligere er blitt gitt på innlegg om eldreomsorg i Midtre Gauldal; ser fram til et seriøst svar og ikke et svar der alle triks fra Hersketeknikkens ABC benyttes.