Endelig et bedre tilbud til borgerlige seremonier

Jeg reagerte med skepsis da jeg så at de to begravelsesbyråene i Melhus, Vigdal og Svanholm, skal gå sammen til et byrå. Imidlertid, etter å ha satt meg inn i saken hva det vil innebære, ser jeg på det som svært positivt.

Noe av det mest positive med denne sammenslåingen av Vigdal og Svanholm, er det nye seremonibygget de er i gang med å bygge på Tiller, mener Tor Arne Granmo.  Foto: privat

Meninger

Tor Arne Granmo, medlem i Humanetisk Forbund

Det er jo også en kjent sak at det vil bli stadig større kjeder av begravelsesbyråer, denne utviklingen er allerede i gang. Jeg ser ikke på det som en fordel at det etterhvert vil skje i Melhus og resten av Gauldal.  Min erfaring med Vigdal begravelsesbyrå når det har vært nødvendig med de tjenester de tilbyr, har vært den aller beste, og jeg har heller ikke hørt noe negativt om Svanholm.

Noe av det mest positive med denne sammenslåingen av Vigdal og Svanholm, er det nye seremonibygget de er i gang med å bygge på Tiller. Det vil da tilby innbyggerne i Melhus og forøvrig i Gauldal, livssynsnøytrale og humanetiske bisettelser, begravelser, dåp, konfirmasjoner og bryllup. Det er noe som mangler i Melhus kommune i dag. Jeg har tidligere etterspurt om det kanskje kunne være en sak for Melhus kommune og eksempelvis gå sammen med Midtre Gauldal og Skaun kommuner om å bygge et slikt bygg, men fikk da til svar at det ikke var aktuelt da behovet ikke var stort nok.

Det var etter min mening feil for bare tre år siden og i allefall i dag. Det er en kjensgjerning at stadig flere ønsker å benytte seg av borgerlige seremonier som nevnt ovenfor. Noe som er beregnet på det, mangler vi i Melhus i dag. Nå kan vi få denne tjenesten til sommeren. Selv om selve bygget ikke ligger i Melhus kommune, vil vi kunne få tilgang gjennom det sammenslåtte begravelsesbyrået i kommunen.

Det er på tide, og kjensgjerningen er at behovet vil bli stadig større.


Begravelsesbyrå slår seg sammen og blir landets største familieeide

Svanholm Gravferd og Vigdal begravelsesbyrå i Melhus slår seg sammen, og blir landets største familieeide begravelsesbyrå.

 

Svanholm Gravferd går inn i nytt samarbeid og opplever at mange vil delta digitalt

Begravelsesbyrået Svanholm Gravferd Melhus opplever nye tider, og det handler ikke bare om koronaviruset.