Skaper uro og utrygghet blant ansatte og beboere

Nå ønsker dere også å innskrenke ytringsfriheten.

Hjemmekoselig leilighet i Singsås bo- og dagsenter.  Foto: privat

Meninger

Av Kristin Stornes

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord kan ikke huske hva han sa i møte med Pårørendegruppa ved Singsås bo – og dagsenter 05.12.2019.

«Han var ikke interessert i noe mer dialog – pårørende på Singsås burde ikke ha fortrinn for dialog .»

Uro og utrygghet blant ansatte og beboere (ikke bruker, som kommunedirektøren stadig kaller beboerne) er det administrasjonen som skaper.

Kanskje det hadde vært en idé å dempe uroen med å informere beboerne om hvordan boforholdene deres blir fremover. De har ikke fått en eneste orientering om hvordan det blir med husleie, renhold, vaktmestertjenester o.l. etter at de bestemte seg for å fortsette å bo på Singsås.

Hvilke forandringer blir det når de bor i en omsorgsbolig? Det er en måned siden de ga beskjed om at de ikke ville flytte og bare en måned til betjening fjernes.


Er Midtre Gauldal kommune blitt en diktaturstat?

Jeg er fristet til å stille dette spørsmålet etter å ha lest mange innlegg under spalten meninger i Trønderbladet i tillegg til å ha snakket med flere medlemmer av kommunestyret i Midtre Gauldal.

 

Vi har flinke og trivelige ansatte på Singsås. Hvis de blir skremt, må det være av overvåkinga fra rådhuset!

Avtalen mellom journalist og beboerne var avtalt på forhånd, også fotografering. Ingen kan nekte beboer besøk i egen leilighet!

Kommunedirektøren ga beskjed via betjeningen at vi ikke fikk besøke beboer i hennes leilighet, men i fellesrom. Til og med jeg, Kristin Stornes, vet at opphold i fellesrom ikke er lov under pandemien. Men vi gjorde som vi fikk beskjed, dermed kom vi i kontakt med flere beboere.


- Styres Midtre Gauldal kommune av følelser?

Kommunens innbyggere skal ha mulighet til å stille kritiske spørsmål – det er en grunnleggende rettighet. Man skal også kunne forvente at kommunens representanter responderer på kritikken, uten at responsen styres av følelser.

 

Hvis lappen på døra var hengt opp på grunn av en hendelse, er det rart at ikke døra holdes låst. Andre besøkende gikk inn og ut rett før jeg kom. Ingen ansatte oppdaget det. Jeg har besøkt senteret mange ganger det siste halve året, har alltid sluppet inn etter at de har registrert meg. Det er tydelig at kommunedirektøren ikke vil ha pressen inn på senteret.

Administrasjonen er satt til å gjennomføre lovlig fatta vedtak i kommunestyret, sier kommunedirektøren. Men hva med enstemmig lovlig fattet vedtak, gjort 04.04.2019, som sier at alle tjenestesenter skal ha aktivitør? Aktivitøren på Singsås går i vanlig vaktturnus, ikke som aktivitør. De andre sentrene har for flere måneder siden fått tilbudet tilbake etter pandemiutbruddet. Gjennomfører dere de vedtakene som passer administrasjonen, kommunedirektør?


Nei - dialog, åpne prosesser og bruker-/innbyggermedvirkning har ikke kommunedirektøren eller hans stab klart å gjennomføre hverken i utforming av helse- omsorgsplan eller når den skal iverksettes.

Nå ønsker dere også å innskrenke ytringsfriheten - en slik innskrenking kan en ikke akseptere!


Hva skjer i Midtre Gauldal kommune?

Er det kanskje på tide å stoppe opp og tenke seg om?

 

Dette skjer i Midtre Gauldal kommune!

Ordfører Sivert Moen avviser påstander om sensur og fryktkultur i Midtre Gauldal kommune. - Kommunestyret har gitt støtte til en strategi som bygger opp under tilsvarende tidligere vedtak. Nå må vi gå videre og levere tjenestene i tråd med dette, sier ordføreren i dette innlegget.Informasjon og åpenhet rundt Singsås bo- og dagsenter

Kommunedirektøren svarer på kritikk: - Vi har ikke noe å skjule

I et innlegg fra Kristin Stornes rettes det en mistanke mot kommunen og kommunens ansatte, mener kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.