- 750 barn og unge i nedre Melhus har et usedvanlig dårlig halltilbud

Sjekk lesernes mening om mer hallbygging på Melhus.

Melhuspolitikerne har vedtatt at det skal bygges ny Gimse skole samt en idrettshall i tilknytning til skolen. I tillegg skal det bygges et parkeringsanlegg mellom Melhushallen og Bankhallen, og det er oppå parkeringsanlegget det kan bli bygd en hall. Det vil da bli fire idrettshaller i området. Bildet viser en modell laget av Hent. 

Meninger

Leserne har delte meninger om en mulig ny hall på Melhus. Flere har kommentert saken på Trønderbladets facebookside: