Midtre  Gauldal kommune - før og nå

Rådhuset har endret seg mye de siste åra.

Du føler deg ikke velkommen der lenger,skriver Jostein Digre i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Jostein Digre

«Som politiker må du snakke med, og lytte til folk, gjerne over en kopp kaffe. Husk at du skal være en ombudsmann for folket. Legg til rette for at folk skal få bo i den bygda de ønsker og å bo i. Vi skal ha et levende samfunn over hele landet.»

Jeg går ut fra at alle gjenkjenner denne stortingspolitikeren.


Jeg vokste opp i Singsås, men reiste i ungdomstida ut (Orkdal og Trondheim).

I 1972 flyttet familien tilbake til Singsås hvor vi tok over morsgården.

I førstninga hadde jeg bruk for veiledning fra landbrukskontoret.

Jostein Digre  Foto: Arkivfoto

På den tiden var landbrukskontoret bemannet med fire personer. Dette var tiden da det var store endringer og optimisme i næringen. Da skulle det bygges nye driftsbygninger, plansiloer, fellessetrer og nydyrking var på gang. Bjørnås og Wagnild var genuint opptatt i å hjelpe folk og tok gjerne en kopp kaffe og slo av en faglig prat, og vi var alltid velkommen på kontoret.

For noen år siden kjøpte vi en hytte i nærheten av Rødsløkka. Tomta var bygsla, men vi fikk av eieren kjøpe tomta. Vi dro til Rådhuset for å få nødvendige skjemaer og hjelp til utfylling. Da vi spurte etter han vi ønsket å snakke med, viste det seg at han satt i et møte. Vi satte oss ned i gangen for å vente. Etter relativt kort tid kom det en godt voksen dame ut fra møtelokalet. Hun spurte hvorfor vi satt der og vi forklarte at vi ventet på M. ( Jeg velger å  ikke å bruke navn her).

Hun spurte: Har dere bestilt time? Vi måtte innrømme at det hadde vi ikke.

Dere må bestille time først!  Like etterpå kom vedkommende vi søkte, og han tok oss med til sitt kontor og vi fikk søknadsskjema. Jeg må legge til at vi fikk god hjelp til riktig utfylling av skjemaene, både av ham og en dame på et forkontor. Tusen takk for god hjelp fra dere!

Ved  utfylling av skjemaene ble vi usikre på ett punkt. Vi  ringte kommunen og ba om å bli satt over til n.n. Svaret var: Har dere bestilt time?  Det hadde vi ikke. Jeg spurte så: Når kan jeg ringe? Få se, torsdag  kl. 9  kan du ringe.

Etter at tomtekjøpet var klart, måtte vi få skjøte på hytta.  Vi sendte inn nye skjemaer og etter en god tid fikk vi tilbakemelding om avslag på grunn av feil utfylling av skjema. Eieren av gården bor i Leksvik og det var den tidligere lensmannen der som berget oss.

Så til slutt; rådhuset har endret seg mye de siste åra. Du føler deg ikke velkommen der lenger.


Vil ikke flytte: - Og vi er skeptiske til at fast bemanning forsvinner

- I tillegg bør man fylle flere av de ledige rommene her på Singsås, istedenfor at flere beboere skal skyves til Støren, sier Gunvor Wilmannsøien og Kjellrun Kirkhus.- Skal være flyttet til midten av januar

- Bemanningen ved Singsås bo- og dagsenter skal etter planen flytte sammen med beboerne til Utsikten bofellesskap på Støren, sier kommunalsjef Svein Olav Johnsen i Midtre Gauldal kommune.

 

Jeg har fulgt med i striden om tvangsflytting av beboerne i Singsås og er rystet over administrasjonens handlemåte og holdninger. Hvor er kommunepolitikerne?  Er det byråkratene med fine titler som har styringa? Er tvangsflytting takken til de eldre etter at de har gjort sin innsats for bygdesamfunnet?

God jul til  alle, også til byråkratene!