Manglede veiadresse en utfordring når posten skal fram

Midtre Gauldal kommune er i en prosess med tildeling av veiadresser. I forbindelse med omlegging av postsorteringen hos Posten Norge opplever mange som ikke har veiadresse at de ikke får posten sin, og bedrifter sliter med å få kontakt med kundene sine.

Berit Wolden er prosjektleder for adresseringsprosjektet i Midtre Gauldal.   Foto: Marthe Eid

Meninger

Skrevet av Berit Wolden, prosjektleder for adressetildeling i Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune har mottatt mange henvendelser fra innbyggere og bedrifter som har problemer med å få posten fram dit den skal når man mangler veiadresse.


Flere nye veiskilt på plass - og flere kommer

Kommunen forventer å ha satt navn på alle veier i Midtre Gauldal og avslutte prosjektet i løpet av sommeren 2021.

 

Etter at postsorteringen ble flyttet til Oslo, er det ikke lenger postbudene som sorterer posten vår. Tidligere har de lokale postbudene kunnet få posten frem til riktig mottaker basert på lokalkunnskap. Dette lar seg ikke gjøre nå. Det er også ekstra vanskelig når det finnes flere med samme navn under samme postnummer.

Hva kan gjøres for å unngå at posten ikke blir sendt i retur?
Alle har en stedsadresse tildelt av Posten i tillegg til postnummer og poststed. Posten råder derfor alle som ikke bruker denne aktivt om å logge seg inn på Min side på www.posten.no for å finne sin stedsadresse. Dette gjelder både privatpersoner og bedrifter.

På denne siden er det også mulig å søke åpent på navn, men ikke alle vil få treff: https://adressesok.posten.no/nb/persons/search


Eksempel på fullstendig postadresse:

Kari Nordmann

Ramstad

7288 Soknedal


Enkelte bedrifter og firma bruker folkeregistrert adresse når de sender post. I Folkeregistret er det også mange som mangler stedsadresse, og er bare registrert med postnummer og -sted. Man bør derfor også legge inn postadresse (= stedsadresse + postnr og poststed) hos Folkeregistret:

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/endre-postadresse/


Bedrifter:

Disse kan sjekke adressen sin i Brønnøysundregistrene her: www.brreg.no

Hvis det er behov for å endre postadressen, kan det gjøres i www.altinn.no av den/de i bedriften som har rettighet til det.


Noen tall om status adressetildeling

Midtre Gauldal har som mål å bli ferdig med tildeling av veiadresser sommeren 2021. Det inkluderer også fritidsboliger, næringsbygg og andre som har behov for veiadresse. Første milepæl er å få tildelt ca halvparten av alle adresser innen utgangen av 2020. Vi har også som mål at de aller fleste veier med helårsboliger skal få veiadresse i løpet av vinteren.


 

I starten av november lå vi på ca 2260 veiadresser (av 5678 adresser totalt). Det betyr at kommunen har kommet opp i omlag 40 % veiadresser, så vi er i rute for å nærme oss 50 % til nyttår.


 

Det nærmer seg også vedtak av de siste adressenavnene. Navnekomiteen kommer til å ha et vedtaksmøte desember/januar.