Jeg kjenner meg ikke igjen i Senterpartiet

Senterpartiet, et parti som snakker med alle og hører på hva folk har å si. Gjelder denne politikken også for Midtre Gauldal Senterparti og ordfører Sivert Moen?
Meninger

Skrevet av Kari Reiten, Singsås


Jeg sitter og hører på radioen om den store fremgangen til Senterpartiet på landsbasis.


Vil ikke flytte: - Og vi er skeptiske til at fast bemanning forsvinner

- I tillegg bør man fylle flere av de ledige rommene her på Singsås, istedenfor at flere beboere skal skyves til Støren, sier Gunvor Wilmannsøien og Kjellrun Kirkhus.

 

Flere blir spurt om hva de tror er årsaken til den store fremgangen og det blir hevdet at Slagsvold Vedum er flink til å reise rundt i landet og snakke med alle og høre på hva folk har å si. 


Trist og tragisk

Singsås er i ferd med å miste en sentral møteplass i bygda, Hjemmet i dagligtale, eller Singsås bo- og dagsenter, som de siste tiårene har vært bosted for mange av våre eldre.

 

Og en av de viktigste sakene de jobber for, er å bevare de små lokalsamfunnene og ta vare på de viktige institusjonene som hører til i lokalsamfunnene.

Gjelder denne politikken også for Midtre Gauldal Senterparti og ordfører Moen? Jeg kjenner meg ikke igjen.


Harald Rognes om Midtre Gauldal og kommunebudsjettet

Veteranen Harald Rognes advarer: - Vi må passe oss midt i dette «tullballet»

Midtre Gauldal blir styrt av et utenbygds byråkrati, med støtte fra den politiske «blårussen», tordner veteranen Harald Rognes. Han ber alle i kommunestyret tenke seg om en gang til.