Hvorfor skulle jeg nektes besøk akkurat den dagen?

De snakker så fint om informasjon, åpenhet og delaktighet. Men det gjelder tydeligvis ikke de eldre.

Her ser vi Singsås bo- og dagsenter.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Skrevet av Kristin Stornes

Vi var to som kom til Singsås bo- og dagsenter, journalisten i Trønderbladet og jeg. Han skulle snakke med to beboere om hva som skjer rundt dem akkurat nå. De var spente over at de endelig skulle fortelle sine historier, og snakket om det til de rundt seg.  Beboerne har fått tilbud om flytting, men vil ikke flytte. Kommunaldirektøren uttalte i avisa at husleiekontraktene deres kunne bli sagt opp hvis de ikke flyttet frivillig, beboerne ble naturligvis skremt.


Vil ikke flytte: - Og vi er skeptiske til at fast bemanning forsvinner

- I tillegg bør man fylle flere av de ledige rommene her på Singsås, istedenfor at flere beboere skal skyves til Støren, sier Gunvor Wilmannsøien og Kjellrun Kirkhus.

 

Det har lenge stått en plakat på døra; kun to besøkende i en time. Akkurat denne dagen var en ny plakat kommet på døra, med rød skrift ;  ingen adgang ved senteret, kontakt betjening, og et telefonnummer.

Ved ankomst, ringte jeg nummeret som står på døra, slik at betjening kunne åpne og registrert oss. Døra var ikke låst, det visste ikke jeg.


- Hva skjer hvis brukerne ikke flytter frivillig?

Under kommunestyremøtet 29. oktober ble det stilt tre spørsmål fra salen. Administrasjonen i Midtre Gauldal kommune har lagt ut svarene sine på kommunens nettsider.

 

Betjening sto rett innenfor døra, ventet tydeligvis på oss. To andre besøkende var allerede der på besøk hos andre beboere. De visste at døra var åpen på dagtid, og hadde ikke lagt merke til den nye plakaten (kanskje den ikke var der når de gikk inn). Jeg forklarte betjening at journalisten og jeg skulle besøke en beboer.

Neida, da måtte hun kontakte kommunaldirektøren. Ifølge føringene fra Folkehelseinstituttet kan beboere i egen bolig ikke nektes besøk.


Her er forklaringen på hvorfor heldøgnstjenestene flyttes

Men kommunedirektøren understreker at det fortsatt skal gis helse- og omsorgstjenester i hele kommunen, og at bygdene vil bli sentrale i helsefremmende arbeid.

 

Journalisten var naturligvis opptatt av å gjøre ting riktig, det vil vi alle. Betjeningen også, de har nok fått sine instrukser. Derfor ventet vi ute i ca. 15 min. Endelig var betjening tilbake, og vi fikk tillatelse til å sitte i gangen i stedet for å bli med inn i den leiligheta vi egentlig skulle. Veldig koronavennlig, der passerte andre beboere tett på oss. Myndighetenes anbefalinger er ikke besøk i fellesrom.

Ved fotografering etter samtalen, fikk journalisten plutselig beskjed om at det var forbudt. Ingen beskjed om det på forhånd. Rart, mange bilder er tatt inne på senteret ved diverse anledninger.

Dagen etter var den røde plakaten borte, etter knapt et døgn???!!!.


Så mye verre har økonomien blitt siden mars

Midtre Gauldal kommune må spare millioner, og både ansatte og innbyggere vil merke innstrammingene.

 

På kommunens nettsider opplyser de at spørsmål ang. korona skal rettes til kommunelegen. Jeg sendte en mail med spørsmål om rutiner ved bo- og dagsentrene. Han svarer meg bare at han sendte det videre til enhetsleder for pleie og omsorg?!?! Sitter ikke «koronalegen» på disse opplysninger? Fra enhetsleder får jeg oversendt rutinene for besøk, og bilder av plakatene på døra til bo- og dagsenteret, men IKKE av den som sto der dagen før. Der står at adgangskontroll skal ikke skje til egen bolig, der er det beboer, pårørende eller verge som bestemmer. Men jeg skjønner at det må registreres hvem som går inn i bygget.

Synes kommuneledelsen det er kjedelig når beboerne vil vise frem de fine leilighetene de har, med kjøkken, stue og soverom? Noe helt annet enn rommene (ikke leilighet) de er tilbudt på Støren. Hvorfor skulle jeg ellers nektes adgang akkurat denne dagen?


Ble nedstemt i forslag om heldøgnsbemanning

Forslagene fra Kjell Arne Vinsnesbakk (BL) ble nedstemt i to saker da utvalget for næring, plan og miljø møttes 10. juni.