Det skal fortsatt være fint å være småbarnsfamilie i Melhus

Det har vært stor debatt etter at SFO-endringene ble vedatt, og i dette innlegget forteller utvalgsleder Maren Grøthe litt om bakgrunnen.

Nå har vi kommet til det punktet hvor vi virkelig må trappe opp på helse- og omsorgssiden for å håndtere flere eldre, samtidig som vi er svært opptatt av at dette ikke skal gå utover kvaliteten på tjenestene til barn og unge, skriver Maren Grøthe i dette innlegget. 

Meninger

Av Maren Grøthe, utvalgsleder for helse, oppvekst og kultur i Melhus

Tirsdag 17.11.20, vedtok vi i kommunestyret i Melhus å øke prisen på halvplass i SFO med 196 kroner i måneden, og helplassen med 90 kroner. Samt at vi endrer tilbudsstrukturen slik at en halvplass nå blir på 12 timer istedenfor 14.

I etterkant har det vært stor debatt rundt dette vedtaket, så jeg vil fortelle litt om bakgrunnen. For det skal fortsatt være fint å være småbarnsfamilie i Melhus.


SFO blir dyrere i Melhus - vedtatt med knapt flertall

Opposisjonen i Melhus kommunestyre frykter kostnadssjokk for småbarnsforeldre.

 

Det er slik at vi står i en økonomisk situasjon i Melhus, som i mange andre kommuner hvor det blir trangere, men oppgavene blir større. Vi går en tid med flere eldre i møte, og mindre unge yrkesaktive. Det medfører at vi både må se på inntekter, utgifter og hvordan vi sikrer at tjenestene våre er gode samtidig.


Flertallsgruppa vil øke betaling for SFO

Melhuspolitikerne er svært uenige om hva foreldre skal betale for SFO, og Arbeiderpartiet mener småbarnsforeldre får en ekstra byrde.

 

Så er det slik at SFO- tilbudet har vært svært fleksibelt i Melhus i mange år. I Melhus har en halvplass vært på 14 timer, og kostet 1 505 kroner. Til sammenligning er en halvplass i Trondheim på 12 timer og koster 1990 kroner, i Skaun på 12 timer til 1645 og Malvik har halvplass på 10 timer til 1812 kr i måneden. Det vil si at halvplassen i Melhus har vært både mer fleksibel, og mye billigere, samtidig.


- Jeg er redd for at familier må bortprioritere SFO-tilbud

SFO-endringene kan i verste fall føre til at enkelte familier sitter igjen med ei ekstraregning på nesten 14.000. Det er uheldig for de som ikke har råd til en slik ekstrautgift.

 

Denne fleksibiliteten har også medført at vi i mange tilfeller må bemanne ut fra at man har en helplass, men så betaler folk bare for en halvplass.


Nå har vi kommet til det punktet hvor vi virkelig må trappe opp på helse- og omsorgssiden for å håndtere flere eldre, samtidig som vi er svært opptatt av at dette ikke skal gå utover kvaliteten på tjenestene til barn og unge. I det vi nå må begynne å gjøre økonomiske grep, er det naturlig å ta inn der vi har vært mest fleksible fra før - uten at vi tar noe mer enn kommunene rundt oss.


Videre er det viktig for meg å understreke at for sårbare familier, hvor behovet for SFO er stor og økonomien minimal, så kan man søke om moderasjon eller fritak fra brukerbetalingen. Så må vi ha tillitt til at enhetene våre ut i kommunen, at de lærerne, barne- og ungdomsarbeiderne og rektorene som møter disse barna og familiene hver eneste dag, fanger opp de som trenger det. 


Ny tid for Eid barnehage

- Jeg tror vi har gledet oss til den nye barnehagen i mange år, sier ei tobarnsmor.

 

Avslutningsvis så skjer det også mye bra i Melhus, og det er en fordel for innbyggerne at vi som kommune går med overskudd. For det er det som medfører at vi nå kan bygge en splitter ny, stor barneskole på Gimse, med både ny hall og flotte uteområder rundt seg. Det er det som sikret at vi kunne åpne en fin barnehage på Korsvegen i forrige uke, og at vi kan tilby gode tjenester med kvalitet.


Denne ukens Kommunal Rapport trakk frem Melhus som en solskinnshistorie, som gjør det utrolig bra på tjenestene innenfor både skole, barnehage og eldre. Det skal vi fortsette med i fremtiden også.