Trist og tragisk

Singsås er i ferd med å miste en sentral møteplass i bygda, Hjemmet i dagligtale, eller Singsås bo- og dagsenter, som de siste tiårene har vært bosted for mange av våre eldre.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av  Singsås bygdekvinnelag


Dette berører mange av oss, og gir en følelse av avmakt og tristhet av flere grunner.

De som bor der opplever stor usikkerhet omkring sin fremtidige bosituasjon, og den samme utryggheten rammer også de pårørende.


- Hva skjer hvis brukerne ikke flytter frivillig?

Under kommunestyremøtet 29. oktober ble det stilt tre spørsmål fra salen. Administrasjonen i Midtre Gauldal kommune har lagt ut svarene sine på kommunens nettsider.

 

Å miste denne møteplassen vil føre til et stort tap for oss andre og, slektninger, naboer, skole og barnehage og frivillige organisasjoner som har hatt jevnlig kontakt med beboerne.


Kommentar på svar fra kommunedirektøren til Singsås sanitetsforening

Ikke én setning om hvor det blir spart penger

- Hvem vil flytte hjemmefra hvis man har den samme tryggheten hjemme? Kjell Arne Vinsnesbakk har flere spørsmål etter at kommunedirektøren forklarte hvorfor heldøgnstjenestene flyttes til Støren.

 

Arrangement har for eksempel vært Lucia-opptreden av en klasse på skolen, besøk fra barnehagen, juletrefest, hyggekvelder, basar, strikkekafe, korbesøk og korpsopptreden 17.mai.


Her er forklaringen på hvorfor heldøgnstjenestene flyttes

Men kommunedirektøren understreker at det fortsatt skal gis helse- og omsorgstjenester i hele kommunen, og at bygdene vil bli sentrale i helsefremmende arbeid.

 

Nærhet, tillit, nettverk og felles opplevelser kjennetegner gode lokalsamfunn. Mottoet for oss i Singsås bygdekvinnelag er Levende bygder. Hvis planene til omorganisering fra kommunens administrasjonen blir gjennomført, er vi sikre på at mye av dette vil gå tapt.

Harald Rognes om Midtre Gauldal og kommunebudsjettet

Veteranen Harald Rognes advarer: - Vi må passe oss midt i dette «tullballet»

Midtre Gauldal blir styrt av et utenbygds byråkrati, med støtte fra den politiske «blårussen», tordner veteranen Harald Rognes. Han ber alle i kommunestyret tenke seg om en gang til.

Harald Rognes om Midtre Gauldal og kommunebudsjettet

Veteranen Harald Rognes advarer: - Vi må passe oss midt i dette «tullballet»

Midtre Gauldal blir styrt av et utenbygds byråkrati, med støtte fra den politiske «blårussen», tordner veteranen Harald Rognes. Han ber alle i kommunestyret tenke seg om en gang til.

 

Politikerne i kommunen har vel ennå mulighet til å endre kurs i denne saken?

Vi gjør oss og noen tanker om hvorfor kommunen ikke velger å bruke eksisterende bygningsmasse i stedet for å bygge nytt. Miljøhensyn må vel og telle i denne sammenhengen?

Om noen år tror vi beslutningen om å legge ned Hjemmet på Singsås blir vurdert som en lite klok og gjennomtenkt avgjørelse. Ekstra tragisk blir det når det heller ikke er økonomiske årsaker som ligger til grunn for vedtaket som er gjort.