Behold ambisjonen:

La alle elever fra 1.-10. klasse få en time fysisk aktivitet hver dag

Norske barn beveger seg mindre enn før og den negative utviklingen fortsetter.

Studier viser at barn og unge som er fysisk aktive på skolen husker og lærer bedre, får bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Meninger

Av Nasjonalforeningen for folkehelsen Trøndelag v/ Frode Mo, daglig leder, Reidar Tessem, leder helsepolitisk utvalg, Eldbjørg Tangvik, leder Gauldal demensforening