- Jeg er redd for at familier må bortprioritere SFO-tilbud

SFO-endringene kan i verste fall føre til at enkelte familier sitter igjen med ei ekstraregning på nesten 14.000. Det er uheldig for de som ikke har råd til en slik ekstrautgift.

Jeg er redd for at denne endringen bidrar til at familier prioriterer bort SFO-tilbudet, da de ikke har råd til det. SFO er en velferdsordning for alle, ikke en luksusordning for de som har råd, skriver Oscar Aaslund Hovin i innlegget.  Foto: Sandra Skillingsås

Meninger

Av Oscar Aaslund Hovin, helsefagarbeider og spaltist