Harald Rognes om Midtre Gauldal og kommunebudsjettet

Veteranen Harald Rognes advarer: - Vi må passe oss midt i dette «tullballet»

Midtre Gauldal blir styrt av et utenbygds byråkrati, med støtte fra den politiske «blårussen», tordner veteranen Harald Rognes. Han ber alle i kommunestyret tenke seg om en gang til.

Jeg kjenner meg ikke igjen i den historiefortelling som Tenfjord/Brå Alsvik frembyr f.eks. sykehjemmet på Støren, sier Harald Rognes. Han reagerer sterkt på et utsagn om at brukere som ikke vil flytte frivillig kan bli oppsagt fra sitt leieforhold ved Singsås bo- og dagsenter. - Et slikt pressmiddel er det uetisk å benytte overfor en allerede sårbar gruppe brukere, mener   Foto: John Lerli

Meninger

Av Harald Rognes, fortsatt politisk interessert og Bygdeliste-tilhenger