Har dommedagsprofetiene slått til?

Hva har så skjedd etter 7 år med Høyre i regjering? Landbruket blomstrer, og vi opplever fornøyde bønder som føler seg både sett og hørt!

-Vi opplever nå at trenden med nedleggelse av gårder, som vi så når vi overtok, er kraftig bremset opp, skriver innleggsforfatterne Guro Angell Gimse (t.v.) og Elin Rodum Agdestein.  

Meninger


Av Guro Angell Gimse – stortingsrepresentant og Høyres landbrukspolitiske talsperson