Kjære lokalpolitikere, endelig kom pengene! 

Ikke noe gjør oss mer glad enn at kommunene nå får ekstra midler!

Kommunen må sørge for at pengene kommer ut til skoler og barnehager, mener hovedtillitsvalgt Bente Estenstad og lokallagsleder Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet Melhus.  Foto: Fredrik Borchgrevink Lange

Meninger

Av Utdanningsforbundet, Melhus, Bente Estenstad, hovedtillitsvalgt, Gunhild Høvik, lokallagsleder