Åpningstid i barnehager Midtre Gauldal

Målet er en best mulig barnehagehverdag for alle barn

Det må også være rammevilkår som lar de barnehageansatte gjøre jobben sin i hele åpningstiden!

Barnehagen er ikke lenger et sted hvor barna bare skal møtes, bli passet på og være sammen med andre barn mens foreldrene er på jobb, mener Utdanningsforbundet i Midtre Gauldal. Bildet er tatt tatt i januar i år, da ungene i Singsås barnehage fikk lage fuglekasser hos Lillerønning snekkerifabrikk.  Foto: John Lerli

Små grupper og faste voksne er fellesnevneren for at alle barn skal få det som er lovfestet. Hvordan skal de i barnehagen få til dette når bemanningsnormen på tre voksne pr. avdeling skal strekke seg over 10,5 timer hver dag?

Meninger

Skrevet av Utdanningsforbundet Midtre Gauldal