Kommentar

Alle hjemmeboende over en viss alder burde få tilbud om alarm

Å nekte en 88-åring trygghetsalarm, er en avgjørelse som ikke er så lett å forstå.

Den enslige damen på 88 år har fått avslag på søknaden om trygghetsalarm, og ser seg nødt til å flytte fra boligen sin og søke plass i omsorgsleilighet ved Hølonda helse og omsorgssenter.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

88 år gamle Gullbjørg Grøtte søkte om å få trygghetsalarm, men det ble avslag.