Urett som ikke rammer oss selv

Høyres landbruksnettverk gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris.

Høyres landbruksnettverk består av: Guro Angell Gimse (Trøndelag), Margunn Ebbesen(Nordland), Torill Eidsheim (Vestland), Frida Melvær (Vestland), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Akershus), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre- og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Akershus), Liv Kari Eskeland (Vestland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark) , Kristin Ørmen Johnsen (Viken) , Ingjerd Schou (Østfold), Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgård Halle (Vestfold og Telemark), Marianne Haukland (Troms- og Finmark)   Foto: privat

Meninger

Av Guro Angell Gimse, landbrukspolitisk talsperson og leder av Høyres landbruksnettverk