Hvorfor kommer dette forslaget nå?

Vi som bor i Midtre Gauldal er veldig glad i kommunen vår. Det er en stor og vidt geografisk utstrakt kommune med mange gode tilbud, og barnehagene våre er et av disse tilbudene. Det er nå et forslag om endring av dette tilbudet.

Voksentettheten skal vel strengt tatt følge barnehagenormen, men det er lett å kjenne på at bemanning spekuleres i, nå som det "har gått så bra" i en liten, og meget begrenset periode, mener innleggsforfatteren. Her er Singsås barnehage i april 2019.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

Av Vegard Hassel, Singsås