Det har vært mange utrygge dager og netter

Jeg veldig skuffet, når jeg erfarer hvordan enkelte sliter med å få trygghetsalarm.

Under et folkemøte på Korsvegen bedehus i 2017 var det stort oppmøte og engasjement, tydelig at dette var et tema som opptok folk. Men det har vært så stille etter dette møtet, synes innleggsforfatteren. - Det er vel vanlig å evaluere nye prosjekter etter en tid? Har prosjektet svart til forventningene så langt?   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Bodil Ingfrid Eid, oldemor fra Hølonda