Bom i Soknedal: Uheldig at noen få rammes hardere økonomisk enn andre

Innbyggerne i Garli / Skogen-området må betale 64 - 86 kroner for en tur ned til sentrum og tilbake. Hvor blir det av tiltakene som kan dempe konsekvensene for disse som rammes hardere enn andre? Snart fire år er gått siden kommunestyret bad rådmannen utrede saken, skriver Bygdelista i Midtre Gauldal i dette innlegget.

Onsdag 8. juli kunne bilistene ta i bruk den nye E6-strekninga forbi Soknedal sentrum og deriblant tunnelen. Natt til fredag 25. september startet innkrevingen av bompenger. Nå etterlyser Bygdelista tiltak som kan dempe konsekvensene for innbyggere som rammes hardere enn andre.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Bygdelista for Midtre Gauldal