Kommentar

På tide å gjøre noe med utrygge grunnforhold

En trussel nedenfra kan få utviklingen til å stoppe opp.

Rett overfor Kvål sentrum ligger boligfeltet Skrivarbakken. De siste årene har det vært svært lite boligbygging på Kvål på grunn av mangel på sikringstiltak og mangel på gang- og sykkelvei til Brannåsen på motsatt side av Gaula.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nå er turen kommet til Kvål.

Meninger

Kvål er litt i samme situasjon som Buvika da ny E39 skulle bygges. Det er kvikkleire og rasfare. Det er et problem både når det skal bygges vei, og enda verre når det skal sette opp nye boliger. En trussel nedenfra som kan få mye utvikling til å stoppe opp.